K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ponad 2 tony więcej

0

W 75 miejscach na terenie Pomorza prowadzono zbiórkę plastikowych nakrętek dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”. W 2018 roku udało się ich zebrać o ponad 2 tony więcej niż rok wcześniej.

Do imponującego wyniku w zbieraniu plastikowych nakrętek przyczynili się wszyscy, którzy przynosili je do wyznaczonych punktów. W działania na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” włączyły się przede wszystkim placówki oświatowe, w tym Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej.

O ile dobrze pamiętam, to już chyba czwarty rok zbieramy nakrętki dla Niebieskiego Skarbu – mówi Grażyna Wójcik, dyrektor SP im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej. – Wcześniej też zbieraliśmy dla innej organizacji. Dzieci bardzo chętnie włączają się do tej akcji. Poza tym mamy w szkole dzieci z zespołem Aspergera, więc staramy się uwrażliwić pozostałych uczniów na problemy i inny świat tych dzieci. Oprócz zbierania nakrętek organizujemy też tydzień niepełnosprawności, podczas którego zdrowe dzieci dowiadują się, jak funkcjonuje świat dzieci z zespołem Aspergera czy z autyzmem. Łatwiej jest im wtedy pomagać.

W 2018 roku udało się zebrać w sumie 7.135 kilogramów plastikowych nakrętek.

Jest to o dwie tony więcej niż w zeszłym roku – podkreśla Małgorzata Krawczak ze stowarzyszenia „Niebieski Skarb”. Bardzo się cieszymy. Akcja będzie kontynuowana i jeżeli się uda będziemy szukać nowych miejsc.

Mamy 75 punktów, w których zbieramy nakrętki – dodaje Emilia Wolska, wiceprezes stowarzyszenia „Niebieski Skarb”. Tak naprawdę te miejsca mamy już na terenie całego powiatu. To nie tylko Lębork, ale i gminy ościenne. Włącza się coraz więcej firm, urzędów gmin i tych punktów jest coraz więcej.

Środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży przeznaczane są na cele statutowe działalności „Niebieskiego Skarbu”, głównie jako wkład własny do realizowanych przez stowarzyszenie projektów. Akcja nie została zakończona i będzie prowadzona również w bieżącym roku. Wykaz miejsc zbiórki nakrętek można znaleźć za pomocą wirtualnej mapy pod adresem: www.niebieskiskarb.pl/zbieramy-plastikowe-nakretki. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.