K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Natura wody

0

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku uczciło Światowy Dzień Wody konkursem fotograficznym. Nadsyłane prace miały odzwierciedlać indywidualne spojrzenie na naturę wody. W czwartek w siedzibie spółki podsumowano wyniki konkursu.

Od szesnastu lat 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Z tej okazji lęborska spółka wodociągowo-kanalizacyjna ogłosiła konkurs fotograficzny, który tematem związany był z tegorocznym hasłem tego międzynarodowego święta. Zadaniem uczestników konkursu było obrazowe odniesienie się do natury wody. Jury miało spory kłopot, by spośród nadesłanych prac wybrać najlepsze fotogramy.

Staraliśmy się wybrać prace najciekawsze – mówi Piotr Boniaszczuk, dyrektor MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku. – Było to bardzo trudne, ponieważ każdemu podoba się co innego. Przeprowadziliśmy w spółce dość szeroka ankietę po to, żeby można było wybrać te prace, które z jakichś powodów są najciekawsze.

Wernisaż wystawy najlepszych prac połączony został z ogłoszeniem wyników konkursu i wręczeniem nagród. Na najwyższe laury zasłużyli Katarzyna Witkowska i Nikodem Pietrasik, którym przyznano równorzędne pierwsze miejsce. Za nimi miejsca na przysłowiowym podium przypadły Kai Lidzbarskiej i Dariuszowi Piorunowi. Jury nie poprzestało na głównych nagrodach. Wyróżnienia przyznało Nadii Klawikowskiej i Michałowi Polasikowi. Doceniło również udział w konkursie Bernadety Piorun.

Dyrektor Piotr Boniaszczuk uważa, że taka forma podkreślenia tego wyjątkowego święta jest krokiem w dobrym kierunku i każdego następnego roku spółka będzie się starał akcentować Światowy Dzień Wody.

Zainteresowanie konkursem, którego temat związany jest z naturą rokuje powodzenie kolejnych przedsięwzięć podejmowanych przez lęborską spółkę. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.