Urząd Pokaż więcej

0
Urzędy

Dzięki współpracy lokalnych samorządów z regionu słupskiego udało się uruchomić Punkt Informacji Europejskiej. To miejsce, gdzie przedsiębiorcy mogą otrzymać szczegółowe informacje dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich. Ustka, Starostwo Powiatowe, gmina Kobylnica, gmina miejska i wiejska Słupsk oraz Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej…

0
Urzędy

O obiecanych rekompensatach za umieszczenie w podsłupskim Redzikowie amerykańskiej bazy rakietowej nie zapominają władze Słupska. Co jakiś czas przypominają obecnemu rządowi o tym, co obiecali ich poprzednicy, jako że zgodnie z konstytucją w Polsce obowiązuje ciągłość władzy. Enigmatyczna informacja o…

0
Urzędy

W miejskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych wywieszono listy maluchów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli. O przyjecie ubiegało się 685 dzieci, spośród których 127 nie znalazło miejsca. Dokładne dane o liczbie dostępnych miejsc w przedszkolach poznamy pod koniec kwietnia. To, że dziecko w…

0
Urzędy

Wniosek o użyczenie terenu pod windą na wózek inwalidzki złożyła w czwartek, 5 kwietnia, Grażyna Płocka, od urodzenia unieruchomiona na wózku inwalidzkim. W przypadku zgody prezydenta miasto nie będzie od niej pobierało podatku od czterech metrów kwadratowych gruntu pod tą…

0
Urzędy

To nowy rozdział w historii słupskiego basketu. Po kilku miesiącach nieobecności, Czarni Słupsk wracają do rywalizacji na wysokim poziomie. Od września klub wystartuje w rozgrywkach pierwszej ligi koszykówki. Miłośnicy Czarnych Panter mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Po okresie napięcia i…

0
Urzędy

Z interpelacją w sprawie nieczynnej windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo w przejściu podziemnym pod ulicą Anny Łajming zwrócił się do prezydenta miasta radny Robert Danielkiewicz. Zdaniem radnego urządzenie to należy albo naprawić, albo przenieść w inne miejsce, gdzie będzie w…

0
Urzędy

Jedna siódma mieszkańców Słupska nie ma swojego przedstawiciela w urzędzie miejskim. Trzy lata temu zlikwidowane zostało stanowisko pełnomocnika prezydenta miasta do spraw osób niepełnosprawnych. W Słupsku żyje ponad 13 tysięcy zarejestrowanych niepełnosprawnych. W kadencjach poprzednich władz mieli oni swojego przedstawiciela…

0
Urzędy

Słupsk nie dysponuje żadnymi filmowymi materiałami promocyjnymi, które można by emitować przy okazji różnych imprez. Z takim problemem zetknęli się organizatorzy meczu bokserskiego Polska – Szwecja. Do organizatorów meczu bokserskiego Polska – Szwecja, który odbędzie się w Słupsku 13 kwietnia,…

0
Urzędy

Miasto posiada jeszcze wiele niewykorzystanych terenów, dla których powstały już plany zagospodarowania przestrzennego, ale na tym skończyło się ratuszowe zainteresowanie nimi. Nie są zbrojone, a więc mimo znanego przeznaczenia nic na nich nie powstaje. Takim cichym i mało znanym zakątkiem…

0
Urzędy

W Słupsku po latach ponownie działać będzie społeczna komisja mieszkaniowa. Nowe-stare ciało zajmie się analizą wniosków o najem mieszkań komunalnych. Po pięciu latach pauzy pracę rozpoczyna społeczna komisja mieszkaniowa. Sternicy miasta taką przerwę tłumaczą tym, że wcześniej nie było faktycznej…

0
Urzędy

Powiat uruchomił w gminach Kępice i Ustka zamiejscowe punkty rejestracji pojazdów. To duże ułatwienie dla mieszkańców. Dotychczas załatwienie urzędniczych formalności wiązało się z podróżą do Słupska. Zapowiedziane w listopadzie przez powiat zamiejscowe punkty rejestracji pojazdów stały się faktem. Otwarcie terenowych…

0
Urzędy

Miasto zakupiło pięćdziesiąt estetycznych i wykonanych z trwałych materiałów tabliczek. Sukcesywnie oznaczane są nimi obiekty znajdujące się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Część z nich została już rozmieszczona, m.in. na zapleczu budynku lęborskiego ratusza. To jest szczególnie ważna informacja dla turystów…

0
Urzędy

Słupsk otrzymał pieniądze na dodatkowe miejsca w żłobkach i przedszkolach. Znany jest również wykonawca budowanego przedszkola modułowego przy ul. Hubalczyków. Słupsk dostał ponad 200 tys złotych na utworzenie 60 nowych miejsc w miejskich żłobkach. Pieniądze zostaną wykorzystane na poszerzenie możliwości…

0
Urzędy

Od 1 marca rozpocznie się nabór na rok szkolny 2018/2019 do lęborskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. Natomiast nabór do szkół podstawowych rozpocznie się 3 kwietnia. Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej będą dostępne w…

0
Urzędy

Podczas czwartkowej sesji (25 stycznia) radni głosowali w sprawie odwołania skarbnika powiatu lęborskiego. Opuszczenie tego stanowiska stało się konieczne z powodu złożonego przez Grażynę Janik wypowiedzenia w związku z przejściem na emeryturę. Jeden z głosowanych projektów uchwał w trakcie sesji…

1
Urzędy

Ciąg promocyjnych tablic pojawił się nagle na Starym Rynku w Słupsku. Idąc wzdłuż nich, np. od strony ulicy Bema, można się dowiedzieć, że jesteśmy mieszkańcami supermiasta, a edukacyjną ścieżkę sukcesów zamyka sporych rozmiarów wizerunek urzędującego prezydenta. Dziesięć tablic opatrzonych informacjami…

0
Urzędy

Od lutego zmienią się godziny otwarcia urzędu miejskiego w Lęborku. Ratusz będzie czynny od poniedziałku do piątku od 7 do 15. Nowe rozwiązanie raczej trudno uznać za korzystne dla interesantów. Niedawno zmieniono szatę graficzną oficjalnej strony internetowej Urzędu Miasta w…

0
Urzędy

Osobom spełniającym określone warunki i zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych na okres sześciu miesięcy. Długość korzystania z tego świadczenia w porównaniu z rokiem ubiegłym nie ulega zmianie. Mieszkańcom powiatu lęborskiego uprawnionym do zasiłku…

0
Urzędy

Samorządowe urzędy odnotowują wzmożony ruch w okresie świątecznym i krótko po nim. Dotyczy to przede wszystkim referatów praw jazdy, dowodów osobistych i rejestracji pojazdów. Przyczyna tłoku ww urzędach jest prosta – na święta zjeżdżają do rodzinnego miasta nasi obywatele zarobkujący…

1
Urzędy

Urząd Stanu Cywilnego w Lęborku w 2017 roku zarejestrował 1.109 noworodków. Antoni, Aleksander oraz Hanna i Zuzanna to najpopularniejsze imiona nadawane przez lęborczan dzieciom urodzonym w minionym roku. Sprawdziliśmy, jakie imiona męskie i żeńskie cieszyły się największym uznaniem i popularnością…

0
Urzędy

Wojewódzki Konserwator Zabytków poprzez swoją delegaturę przeprowadził kolejną w tym roku kontrolę w słupskim ratuszu. Także tym razem wnioski z raportu pokontrolnego nie stawiają urzędu miejskiego w dobrym świetle. Konserwator sprawdził stan zabytków ruchomych w słupskim magistracie. We wnioskach płynących…

0
Urzędy

Powiat słupski otworzy w Ustce i Kępicach terenowe punkty rejestracji pojazdów. To duże udogodnienie dla mieszkańców tych gmin. Dotąd, aby załatwić wszelkie formalności, musieli oni specjalnie udać się w podróż do Słupska. Powiat na mocy porozumienia podpisanego z Ustką i…

0
Urzędy

Urząd miejski wystartował z akcją nabywania lokali od mieszkańców Słupska. Po punkcie zamiany mieszkań to kolejny pomysł włodarzy, mający wesprzeć potrzeby mieszkaniowe miasta. Słupsk przystępuje do realizacji nowego programu mieszkaniowego. Miasto, aby zwiększyć pulę posiadanych lokali, będzie na wolnym rynku…

0
Urzędy

W ramach tygodnia przedsiębiorczości Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku przygotował imprezę dla osób poszukujących zatrudnienia i przedsiębiorców. Obecni mogli wziąć udział w prelekcjach oraz zasięgnąć informacji o istniejących formach wsparcia dla biznesu. Już po raz dziewiąty Powiatowy Urząd Pracy w…

1 2 3