Radni Pokaż więcej

0
Radni

Od minionego piątku rondo przy zbiegu ulic Sobieskiego i Piłsudskiego ma swojego patrona. Została nim posłanka Izabela Jaruga-Nowacka, która zginęła w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Izabela Jaruga-Nowacka, posłanka czterech kadencji i była wicepremier w rządzie Marka Belki, została w Słupsku…

0
Radni

Radni będą musieli się liczyć z konsekwencjami finansowymi, jeżeli nie usprawiedliwią swojej nieobecności na sesjach. Właśnie powstaje projekt uchwały w sprawie pobieranych przez nich diet, który ma wprowadzić większą dyscyplinę wśród samorządowców. Na wrześniowej sesji rady miejskiej z trudem udało…

0
Radni

Radni ponownie nie wyrazili zgody na dołożenie kilkuset tysięcy złotych do czterech boisk budowanych w ramach budżetu partycypacyjnego. Tym samym zadanie zostanie przełożone na kolejny rok. Dwa tygodnie temu na posiedzeniu rady miejskiej rajcy odrzucili uchwałę zwiększającą limit wydatków na…

0
Radni

Z interpelacją w sprawie nieruchomości leżących na terenie Słupska, które więcej niż 10 lat nie są w żaden sposób użytkowane, wystąpił do prezydenta miasta radny Kazimierz Czyż. Jego zdaniem nawet jeżeli te obiekty nie są własnością miasta, to ich właściciele…

1
Radni

Radni PiS krytykują pracę prezydenta. Słupsk fatalnie wypada pod względem realizacji wydatków majątkowych. W pierwszym półroczu wykonano tylko 10% planowanych na ten rok inwestycji. Miasto się zwija – alarmują słupscy radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Z planowanych 54 milionów…

0
Radni

Radni Prawa i Sprawiedliwości chwalą słupskich urzędników za wzorowe wdrożenie reformy oświatowej. Z drugiej strony krytykują Roberta Biedronia za brak działań zmierzających do pozyskania zewnętrznych środków na rozwój miejskich szkół. Zainaugurowany w tym tygodniu rok szkolny rozpoczął wprowadzanie zmian w…

0
Radni

W ulewne dni mieszkańcy dwóch budynków przy ulicy 1 Maja w Lęborku mieli trudności z przejściem przez grząskie podwórko. Od kilku lat sprawą interesował się również jeden z miejskich radnych. Ostatnio utwardzono kłopotliwy wjazd, nie tylko pomiędzy zgłaszanymi posesjami. Podczas…

0
Radni

Podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Lęborku nadano nowe nazwy ulicom Lęborka. Wprowadzenie zmian było konieczne, aby wyeliminować nazwy pozostające w sprzeczności z zapisami ustawy z 1 kwietnia 2016 roku. W wyniku proponowanych zmian ulicom, którym przypisano wcześniej nazwy propagujące…

0
Radni

Sprawą ścieżki pieszo-rowerowej, która powstała w parku im. Mieczysława Michalskiego w Lęborku zainteresował się Włodzimierz Klata. W imieniu mieszkańców miasta radny wystąpił z propozycją jej przebudowy. Wrócił temat nowo powstałego odcinka ciągu pieszo-rowerowego w lęborskim parku Michalskiego. Jak informowaliśmy na…

0
Radni

We wtorek odbyła się nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Radni podjęli decyzję o przekazaniu środków finansowych na likwidację skutków żywiołu oraz zakup pilarek łańcuchowo-spalinowych. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął wczoraj, 22 sierpnia, rezolucję w związku z sytuacją po nawałnicy, która nawiedziła…

0
Radni

Słupscy radni Prawa i Sprawiedliwości mają coraz więcej zastrzeżeń do aktywności Roberta Biedronia jako prezydenta miasta. Ich dezaprobatę wzbudziła tym razem rola, w jakiej wystąpił on na festiwalu Woodstock. Obecność Roberta Biedronia na festiwalu Woodstock w charakterze prezydenta miasta spotkała…

0
Radni

W sali rajców lęborskiego ratusza nastąpiło uroczyste wręczenie honorowego wyróżnienia miasta. W tym roku prestiżową statuetkę „Lęborskiego Lwa” otrzymała wieloletnia działaczka społeczna Anna Sobolewska. Dzisiaj, 21 lipca, uroczystą sesją Rady Miejskiej w Lęborku zainaugurowano Lęborskie Dni Jakubowe 2017. W odświętnym…

1
Radni

Gorąca atmosfera panowała w trakcie XXIX sesji Rady Miejskiej w Lęborku. Decyzję rajców w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Lęborka z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok poprzedziła ponad dwugodzinna dyskusja. Podczas środowych obrad miejscy radni większością głosów „za” zatwierdzili…

0
Radni

Podczas dzisiejszej sesji radni miejscy nie udzielili absolutorium Robertowi Biedroniowi, prezydentowi Słupska. Debatowano też nad sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Robert Biedroń nie otrzymał od rajców absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016. Podczas dzisiejszego posiedzeniu radni ostro krytykowali pracę…

0
Radni

Po przedstawieniu sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu powiatu lęborskiego za rok 2016 rajcy udzielili zarządowi absolutorium. Przed oceną władzy wykonawczej powiatu radni długo dyskutowali. W poniedziałek, 26 czerwca, w sali konferencyjnej lęborskiego starostwa odbyła się sesja absolutoryjna. Spośród dziewiętnastu…

1
Radni

Najpierw PiS proponował obniżenie pensji Robertowi Biedroniowi. Teraz radni PO chcą obciąć o połowę dodatek funkcyjny jego zastępcy, Markowi Biernackiemu. Radni Platformy Obywatelskiej chcą obniżenia o 50% dodatku pobieranego przez wiceprezydenta Marka Biernackiego. To pokłosie informacji o braku przyznania miastu…

0
Radni

Do 19 czerwca można zgłaszać kandydatów do wyróżnienia honorowego „Lęborski Lew”. Nominowane mogą być osoby za wkład wniesiony w rozwój i promocję miasta. Wnioski dostępne są w biurze rady miejskiej w lęborskim ratuszu. Wyróżnienie honorowe „Lęborski Lew” nadawane jest osobie…

0
Radni

Podczas konferencji prasowej w biurze posłanki PiS Jolanty Szczypińskiej poruszony został problem licznych nieobecności w ratuszu prezydenta Słupska Roberta Biedronia. Ma to skutkować wnioskiem radnych o obniżenie włodarzowi miasta miesięcznego wynagrodzenia. Częste nieobecności Roberta Biedronia zmęczyły już radnych. Klub Prawa…

0
Radni

Na wniosek grupy rajców zwołano XXVII sesję Rady Miejskiej w Lęborku. Najważniejsza i najbardziej kontrowersyjna sprawa dzisiejszego porządku obrad dotyczyła odwołania Macieja Szredera z funkcji przewodniczącego rady. Podczas obrad odbyło się tajne głosowanie nad odwołaniem Macieja Szredera z funkcji przewodniczącego…

0
Radni

Miejscy rajcy złożyli wniosek o odwołanie z pełnionej funkcji przewodniczącego rady, Macieja Szredera. Już jutro, 10 maja, odbędzie się sesja nadzwyczajna, podczas której rozpatrzony zostanie projekt uchwały w tej sprawie. W poniedziałek, 8 maja, wpłynął do Biura Rady Miejskiej w…

0
Radni

Dzisiaj, 26 kwietnia 2017 roku, podczas sesji rady miejskiej rajcy podjęli apel do prezydenta w prawie rozwiązań komunikacyjnych i sanitarnych. Radni sprzeciwiają się pomysłowi likwidacji zatoczek autobusowych oraz toalet. Radnym nie podobają się zmiany w transporcie wprowadzane przez magistrat. Szczególnie…

0
Radni

Głosowanie nad zmianą nazw ulic podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Słupsku zakończyło się burzą. Kiedy radna PiS Anna Mrowińska w swoim wystąpieniu krytycznie odniosła się do pomysłu uhonorowania Tadeusza Mazowieckiego i prof. Bartoszewskiego, większość radnych opuściła w proteście salę. W…

2
Radni

Słupscy radni noszą się zamiarem zgłoszenia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie miejsc parkingowych dla posiadaczy aut. Rejestracja nowego samochodu przez słupszczanina będzie możliwa pod warunkiem wykazania się własnością garażu lub wyłącznością na stałe miejsce postoju auta. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej…

0
Radni

Dwóch słupskich radnych zwraca uwagę na palący problem w Słupsku. Chodniki w wielu miejscach nadają się tylko do gruntownego remontu. Miasto ma jednak inne plany. Zły stan chodników w niektórych częściach miasta znany jest wielu słupszczanom. Wymagające gruntownego remontu pasy…