Radni Pokaż więcej

0
Radni

Obecna Rada Miejska w Słupsku funkcjonuje w uszczuplonym składzie. W styczniu wyborcy ze smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci radnego Andrzeja Obecnego, natomiast Robert Biedroń zaraz po wygranych wyborach zrzekł się mandatu, przenosząc aktywność do polityki ogólnokrajowej. Kompletny skład Rady Miejskiej…

0
Radni

Słupscy radni większością głosów przyjęli uchwałę o podwyżce stawek za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Za odbiór śmieci posegregowanych słupszczanin będzie płacił od marca 12 złotych miesięcznie, a za zmieszanych dwa razy więcej. Słupscy radni po raz piąty debatowali o podwyżce…

1
Radni

Krystyna Danilecka-Wojewódzka po objęciu władzy w Słupsku używa żeńskiej odmiany zajmowanego przez siebie stanowiska, czyli prezydentka. Pytanie o to, czy posiada podstawę prawną do posługiwania się tą nazwą, zadała w swojej interpelacji Anna Mrowińska, radna miejska klubu PiS. Krystyna Danilecka-Wojewódzka…

0
Radni

Po raz kolejny podczas sesji rady powiatu lęborskiego rozmawiano na temat dyrektorki lęborskiego szpitala. Podczas czwartkowych (10 stycznia) obrad, opozycja domagała się wyjaśnienia w sprawie zmiany wysokości nagrody rocznej dla dyrektor SPS ZOZ w Lęborku. Wydawało się, że temat nagrody…

0
Radni

Podczas IV sesji rady powiatu lęborskiego zajęto się głównie sprawami finansowymi. Rozpatrzono, m.in. projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lęborskiego na 2019 rok. Uchwalono budżet powiatu lęborskiego na 2019 rok. Tegoroczne planowane dochody ogółem będą kształtowały się na poziomie…

0
Radni

Zmieni się skład osobowy Rady Miejskiej w Lęborku. Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Słupsku mandat radnego obejmie Leszek Leciejewski z KW Prawo i Sprawiedliwość. Zastąpi on Krzysztofa Wettę. Na stronie portalu społecznościowego Prawa i Sprawiedliwości w Lęborku opublikowano postanowienie Komisarza Wyborczego…

0
Radni

W ubiegłym tygodniu w sali rajców lęborskiego ratusza odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Lęborku. Rajcy większością głosów „za” podjęli uchwałę o przyjęciu budżetu miasta na 2019 rok. Była to też okazja do uroczystego wręczenia lęborczance złotego medalu „Za…

0
Radni

Podczas ubiegłotygodniowych obrad rady powiatu lęborskiego największe kontrowersje wywołał projekt uchwały w sprawie ustalenie wysokości diet przysługujących radnym. Rajcy koalicji przekonywali, że nowe regulacje będą skutkowały oszczędnościami. Innego zdania byli ich polityczni oponenci. Dyskusję na temat ustalenia wysokości diet rozpoczął…

0
Radni

Podczas czwartkowej (13 grudnia) sesji Rady Powiatu Lęborskiego jedna z gorętszych dyskusji dotyczyła wstrzymania nagrody rocznej dla dyrektor szpitala w Lęborku. Chodziło o przyznanie kwoty w wysokości 51 tysięcy złotych. Trzecia sesja Rady Powiatu Lęborskiego przebiegała dość burzliwie. Jedną ze…

0
Radni

Drugą sesję Rady Powiatu Lęborskiego zwołano 6 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku. Powołano stałe komisje, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Podczas drugiej sesji Rady Powiatu Lęborskiego najwięcej czasu poświęcono na rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie…

0
Radni

Wczoraj oficjalnie ogłoszono wyniki głosowania na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Słupska czwartej kadencji. Zaświadczenia o wyborze otrzymało 23 uczniów. Nowe gremium ma konsultować z dorosłymi rajcami decyzje podejmowane w sprawie młodzieży. Młodzieżowe przedstawicielstwo w samorządzie słupskim powołane zostało w 2012…

0
Radni

Podczas piątkowej sesji (30 listopada) podjęto uchwałę w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia burmistrza miasta. Ustalono też rodzaje oraz składy komisji stałych Rady Miejskiej w Lęborku VIII kadencji w latach 2018-2023. Podczas drugiej sesji ósmej kadencji Rady Miejskiej w Lęborku konieczne…

0
Radni

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Lęborku kadencji 2018-2023 odbyła się 22 listopada w sali rajców lęborskiego ratusza. Po uroczystym ślubowaniu dokonano wyboru, między innymi przewodniczącego rady. Postanowieniem komisarza wyborczego Marka Laguta pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w Lęborku odbyło się 22…

0
Radni

Dzisiaj odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu władz miejskich Słupska. Porządek obrad zawierał ślubowanie radnych i prezydenta oraz wybór przewodniczącego rady. Pierwszą sesję poprowadził najstarszy radny, Bogusław Dobkowski. Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Słupsku została zwołana przez komisarza wyborczego. Poprowadził…

0
Radni

Dzisiaj, 21 listopada, zwołana została pierwsza sesja nowo wybranej rady powiatu lęborskiego. Po złożeniu przez radnych ślubowania wybrano, m.in. nowego starostę, zastępcę i pozostałych członków zarządu. Ostatecznie władzę wykonawczą w powiecie będą sprawować Alicja Zajączkowska i Edmund Głombiewski. Punktualnie o…

0
Radni

Wczoraj na pierwszej powyborczej sesji rada powiatu słupskiego wybrała nowe władze. Nie było niespodzianek i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowym starostą został Paweł Lisowski. Nieoficjalnie nazwisko nowego starosty znane było już od tygodnia, ale dopiero wczoraj mogło odbyć się oficjalne…

0
Radni

Kadencja samorządowców wybranych na lata 2014-2018 kończy się 16 listopada. Nowi radni i prezydent rozpoczną pełnienie swoich funkcji od złożenia ślubowania, które nastąpi podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej w Słupsku. Zgodnie z ogłoszeniem w BIP odbędzie się ona 21 listopada.…

0
Radni

Nadzwyczajna sesja miejskich rajców zwołana na wniosek prezydenta miasta miała w porządku obrad jeden punkt. Dotyczył on sposobu prowadzenia i rozliczania inwestycji, jaką jest budowa schroniska dla zwierząt. Rada Miejska w Słupsku miała dzisiaj wyrazić zgodę na to, by miasto…

0
Radni

Dzisiaj (26 października) odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słupsku. Zwołana ona została na wniosek prezydenta miasta, a jej jedynym tematem były przesunięcia w budżecie pozwalające, między innymi, na rozpoczęcie przebudowy ulicy Władysława IV. Po niespełna dwóch dobach od…

0
Radni

W środę, 24 października, odbyła się ostatnia sesja siódmej kadencji Rady Miejskiej w Lęborku. Burmistrz podziękował wszystkim zebranym za współpracę i wręczył radnym upominki. W sali rajców po raz ostatni spotkali się radni mijającej kadencji. Po zakończeniu obrad był czas…

0
Radni

Po raz ostatni jako miejski radny postanowił wystąpić Maciej Szreder, który wycofał się z czynnego udziału w polityce. Podsumował swoją dotychczasową działalność na rzecz lęborskiej społeczności i zdradził swoje plany na przyszłość. Maciej Szreder przed tegorocznymi wyborami samorządowymi zadeklarował, że…

0
Radni

Ulica Legionów Polskich w Słupsku nie doczeka się w tym roku rozpoczęcia inwestycji drogowej. Zapowiedzi niedawnych jeszcze kandydatów na radnych legły w gruzach podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Słupsku. Ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w Słupsku może…

0
Radni

Włodzimierz Lipczyński, działacz społeczny i publicysta, wyróżniony został Medalem Honorowym Miasta Słupska. Wręczenie tego wyróżnienia odbyło się podczas ostatniej w tej kadencji sesji Rady Miejskiej w Słupsku. To posiedzenie radnych wzbogaciła także wizyta przedszkolaków. Wniosek dotyczący wyróżnienia Włodzimierza Lipczyńskiego złożyło…

0
Radni

Ostatnia sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska odbyła się w miniony piątek. Obradom przysłuchiwali się również mieszkańcy nowowiejskiej miejscowości. Największe zainteresowanie budziły plany dotyczące budowy ulicy Bałtyckiej. Oficjalnie po raz ostatni gminni radni obecnej kadencji spotkali się w sali obrad…

1 2 3 5