Radni Pokaż więcej

0
Radni

Dzisiaj o godzinie 15 Rada Miejska w Słupsku miała rozpocząć sesję nadzwyczajną poświęconą przyjęciu stanowiska w sprawie wykorzystania pieniędzy miasta na obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Sesja została zwołana na wniosek sześciorga radnych. Chodziło przede wszystkim o program festiwalu…

0
Radni

Dzisiaj (31 sierpnia) odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słupsku. Poświęcona była przede wszystkim sprawom organizacji wyborów samorządowych i kwestiom rewitalizacyjnym. Jeszcze przed sesją zapowiadany był wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały dotyczącego Festiwalu Scena Wolności. Z…

1
Radni

W tym roku ma być wykonane przejście dla pieszych na ulicy Armii Krajowej w pobliżu sklepu wielkopowierzchniowego w Lęborku. O potrzebie realizacji inwestycji w przygotowanym przez siebie informatorze przypomina inicjator tego przedsięwzięcia, radny Włodzimierz Klata. Wystarczy tylko chwila, aby zauważyć…

0
Radni

W najbliższy piątek miejscy radni Lęborka skończą wakacyjną przerwę. Na dzień 24 sierpnia zwołana została sesja, podczas której głosowaniu poddane będą zmiany w uchwale budżetowej oraz projekty innych istotnych dla mieszkańców uchwał. Po wakacyjnej przerwie do sali obrad wracają lęborscy…

0
Radni

Dzisiaj, 21 sierpnia, w ratuszu obradowały połączone komisje finansów i gospodarki komunalnej słupskiej rady. Tematem posiedzenia była wycofana z obrad sesji nadzwyczajnej sprawa gospodarki wodami opadowymi i budowy zbiorników retencyjnych. Projekt ma ubiegać się o dofinansowanie unijne, a termin złożenia…

0
Radni

W ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbędzie się we wrześniu festiwal teatrów „Scena Wolności”, zorganizowany na deskach Nowego Teatru w Słupsku. Repertuar, jaki zaproponowało kierownictwo instytucji kultury, mocno poruszył opinię publiczną. Wczoraj, 13 sierpnia, radni Robert Danielkiewicz i…

0
 Słupsk 

Rada Miejska w Słupsku nie zgodziła się na złożenie wniosku w sprawie dofinansowania budowy zbiorników retencyjnych. Zdaniem rajców projekt wart 38 milionów złotych został przygotowany w pośpiechu i niedbale. Po intensywnych opadach, które wielokrotnie wywoływały miejscowe podtopienia ulic, władze miasta…

0
Radni

Podczas środowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Słupsku trudno było nie zauważyć nieobecności Roberta Biedronia, prezydenta miasta. Było to tym dziwniejsze, że sesja zwołana została na jego wniosek i dotyczyła spraw, których on mieni się być strażnikiem. Środowa sesja Rady…

0
Radni

Podczas dzisiejszej (20 lipca) sesji Rady Powiatu Lęborskiego ustalono wysokość wynagrodzenia starosty lęborskiego. Było to konieczne ze względu na obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja tego roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów od 1…

0
Radni

Nadano nazwę stadionowi lekkoatletycznemu znajdującemu się przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. Od połowy września będzie to obiekt imienia Zygmunta Lisieckiego. Jak już wcześniej informowaliśmy – oficjalne otwarcie stadionu lekkoatletycznego przy lęborskim Mechaniku nastąpi we wrześniu. Będzie to pierwszy na…

0
Radni

W słupskim ratuszu odbyła się dzisiaj sesja nadzwyczajna miejskich radnych zwołana na wniosek prezydenta. Jedynym tematem była emisja obligacji miejskich. Skarbnik miasta Artur Michałuszek tłumaczył, że nie ma mowy o rolowaniu długów, a chodzi o pieniądze pozwalające na realizację zaplanowanych…

0
Radni

Rada Miejska w Słupsku nie zastosowała się do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie regulacji wynagrodzeń burmistrzów i prezydentów miast. Odrzucając projekt uchwały o obniżeniu wynagrodzenia Roberta Biedronia radni pozostawili je na dotychczasowym poziomie. Rozporządzenie Rady Ministrów jest jednoznaczne – od…

0
Radni

Słupscy radni zdecydowali, że nie udzielą prezydentowi Robertowi Biedroniowi absolutorium za rok 2017. Wcześniej przyjęli prezydenckie sprawozdanie z wykonania budżetu za oceniany rok. Dyskusję i głosowanie nad udzieleniem prezydentowi absolutorium za rok 2017 poprzedziło wystąpienie Roberta Biedronia. Długo wymieniał sukcesy…

0
Radni

Rozpatrzona została skarga na dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku. Dotyczyła ona m.in. stwarzania zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników placu zabaw w parku Chrobrego poprzez przyzwolenie na korzystanie z niesprawnego sprzętu. W kwietniu do Urzędu Miejskiego w Lęborku…

0
Radni

Podczas XXXV sesji Rady Miejskiej w Lęborku podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Następnie rada udzieliła burmistrzowi miasta absolutorium. Rada miejska zobowiązana jest do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta w terminie do 30…

0
Radni

Burmistrzowi Lęborka obniżono wysokość miesięcznego wynagrodzenia. Było to konieczne ze względu na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Środowa debata lęborskich radnych związana ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i absolutorium dla…

0
Radni

Przed Urzędem Miejskim w Lęborku odbyła się konferencja zwołana przez przewodniczącego społecznej komisji ds. kontroli polityki mieszkaniowej. Podsumowano półroczną pracę tego organu kontrolnego. Społeczna komisja do spraw kontroli polityki mieszkaniowej została powołana przez Radę Miejską w Lęborku pod koniec ubiegłego…

0
Radni

Na najbliższym posiedzeniu rady miasta pojawi się prezydencki projekt uchwały o wprowadzeniu programu in vitro w Słupsku. Jeżeli radni zaakceptują dokument, to jeszcze w tym roku pary będą mogły skorzystać z tej metody leczenia niepłodności. W grudniu rajcy przyjęli uchwałę…

1
Radni

Radni nie zmienili swojego zdania sprzed kilku miesięcy i ponownie nie zgodzili się na podwyżkę opłat za wywóz śmieci. Dla miasta – zdaniem władz – ma to oznaczać kolejne straty w budżecie. Sternicy od początku roku próbują przekonać rajców o…

1
Radni

W piątek, 25 maja, odbyła się sesja Rady Miejskiej w Lęborku. Powróciła sprawa polityki mieszkaniowej miasta. W porządku obrad znalazł się projekt uchwały o sprzedaży mieszkań komunalnych. Maciej Szreder wnioskował o wycofanie uchwały o sprzedaży mieszkań komunalnych do czasu wyjaśnienia…

0
Radni

Gmina Nowa Wieś Lęborska nie została jeszcze podzielona na okręgi wyborcze. Po zaskarżeniu przez wyborców uchwały o tym stanowiącej sprawą zajmował się już komisarz wyborczy w Słupsku. Od postanowienia komisarza odwołano się do Państwowej Komisji Wyborczej. Kontynuujemy temat dotyczący podziału…

0
Radni

Radni miejscy zaapelowali do prezydenta Słupska o przestrzeganie prawa wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym. Chodzi między innymi o politykę transportową, forsowaną przez władze miejskie. Słupskim rajcom nie podoba się lekceważące podejście Roberta Biedronia do decyzji podejmowanych przez radę miejską.…

0
Radni

Radni odrzucili prezydencki pomysł ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach nocnych od godziny 23 do 6 rano. Rajcy chcą do projektu wrócić, ale dopiero po zapoznaniu się z opinią mieszkańców. Ograniczenie obrotem trunkami miało być receptą na problemy mieszkańców żyjących w…

0
Radni

Radni Platformy Obywatelskiej są przeciwni prezydenckiej uchwale wprowadzającej ograniczenia w handlu alkoholem. Sternicy Słupska chcą zakazać sprzedaży trunków od godziny 23 do 6 rano. Radni uważają, że uchwała, zanim zostanie wprowadzona pod obrady, powinna być poddana konsultacjom. Członkowie PO zarzucają…

1 2 3