Organizacje pozarządowe Pokaż więcej

0
Organizacje pozarządowe

W kompleksie Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku powstał kolejny Środowiskowy Dom Samopomocy. W wyniku konkursu miasto powierzyło jego prowadzenie miejskiemu kołu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W głównym budynku Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku znalazły się pomieszczenia,…

0
Organizacje pozarządowe

Słupsk kolejny rok z rzędu przyłączył się do akcji charytatywnej Rower Pomaga. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, którzy wykręcili tysiące kilometrów, dzieci otrzymały nowe jednoślady. Akcja Rower Pomaga, organizowana przez fundację ekologiczną Arka, ma na celu upowszechnianie komunikacji rowerowej. Udział w akcji…

0
Organizacje pozarządowe

Mieszkańcy Lęborka w ostatnią niedzielę sierpnia pożegnali wakacje w rytmie orkiestr dętych. Wydarzeniu towarzyszyły obchody drugiej rocznicy powstania Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. Lęborczanie żegnali wakacje z orkiestrami dętymi, które wzięły udział w ogólnopolskim przeglądzie tych form muzykowania. Tego dnia barwny…

0
Organizacje pozarządowe

Starostwo lęborskie podjęło decyzje o przyznaniu Stowarzyszeniu Młodzież, Muzyka, Morze dotacji do kosztów przeprowadzenia regat wioślarsko-żeglarskich na Jeziorze Lubowidzkim. Planowane są one na pierwszą połowę września. Zarząd Powiatu Lęborskiego rozpatrywał wniosek dotyczący wsparcia finansowego inicjatywy Stowarzyszenia Młodzież, Muzyka, Morze. Ta…

0
Organizacje pozarządowe

W Lęborku trwa konsultowanie projektu uchwały dotyczącej współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w roku 2019. Do 10 września przedstawiciele tych organizacji mogą zgłaszać uwagi i wnioski. Od 26 lipca trwa w Lęborku konsultowanie projektu uchwały na temat współpracy miasta z…

0
Organizacje pozarządowe

Zaproszeni do Urzędu Miejskiego w Lęborku goście uczestniczyli w wyjątkowej gali. Podsumowano 20 lat działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Jesteśmy Razem”. Dwudziesty rok istnienia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Jesteśmy Razem” mija w tym roku. Z tej okazji w czwartek (7…

0
Organizacje pozarządowe

Siedziba dawnej „Resursy” będzie kompleksowo wyremontowana. Pomieszczeniami piwnicznymi lęborskiego ratusza będą opiekowali się harcerze. W zabytkowym obiekcie powstanie placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego. Nieużytkowane od kilku lat pomieszczenia po dawnej „Resursie” odzyskają dawny blask. Przeprowadzony zostanie w nich gruntowny remont.…

0
Organizacje pozarządowe

Wspólnie z dziesięcioma uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lęborku podsumowano udział w projekcie dotyczącym aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców powiatu lęborskiego. Nagrodzono również zwycięzców konkursu koordynowanego przez stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”. W czwartek, 19 kwietnia, w lęborskiej siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej przedstawiono działania…

0
Organizacje pozarządowe

W Słupsku funkcjonuje wypożyczalnia trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Stacja tych nietypowych pojazdów znajduje się w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym im. Tadeusza Gwiżdża przy ulicy Niedziałkowskiego. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupsku zaprasza do korzystania z bezpłatnej wypożyczalni rowerów dla osób…

0
Organizacje pozarządowe

Dzisiaj, 9 kwietnia, rozpoczynają się obchody związane z XX-leciem istnienia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Jesteśmy Razem”. Cykl wydarzeń otwiera konkurs plastyczny, którego rozstrzygnięcie nastąpi podczas integracyjnej imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka. W tym roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Jesteśmy…

0
Organizacje pozarządowe

W powiecie lęborskim obchody związane ze Światowym Dniem Autyzmu organizowane są od pięciu lat. Dzisiaj, 6 kwietnia, odbyła się konferencja dotycząca wspomagania, terapii i edukacji osób z autyzmem. W sobotę stowarzyszenie „Niebieski Skarb” zaprasza mieszkańców do udziału we wspólnym marszu…

0
Organizacje pozarządowe

Słowińska Grupa Rybacka proponuje dofinansowanie osobom, które chcą rozwinąć lub założyć własną działalność gospodarczą. Wnioski można składać w biurze organizacji od 9 do 26 kwietnia. Do udziału w konkursie na rozwój działalności gospodarczej, organizowanym przez Słowińską Grupę Rybacką, zapraszane są…

0
Organizacje pozarządowe

Po blisko trzech latach niepewności i napiętej sytuacji pomiędzy słupskim ratuszem a oddziałem PTTK rozwiązana została sprawa przynależności nieruchomości zajmowanej przez towarzystwo turystyczno-krajoznawcze. Radni zdecydowali o przekazaniu budynku w wieczyste użytkowanie na 99 lat słupskiemu oddziałowi organizacji. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze…

0
Organizacje pozarządowe

Tzw. czarny piątek, czyli spontaniczny spacer mieszkanek i mieszkańców Słupska jako forma protestu przeciwko projektowi ustawy „Zatrzymać aborcję”, organizują w naszym mieście działaczki organizacji pozarządowych. Projekt tej ustawy ma poparcie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, dlatego piątkowy spacer ma…

0
Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenia i inne organizacje ekonomii społecznej z regionu lęborskiego mają okazję poznać mechanizmy pozwalające sięgać po dotacje do prowadzonych działań. Tematyczne szkolenie przygotował Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. Stowarzyszenia i organizacje o charakterze obywatelskim podejmują coraz więcej działań…

0
Organizacje pozarządowe

W tym roku rozpocznie się kompleksowa adaptacja Resursy na potrzeby nowej siedziby Hufca ZHP w Lęborku. Remont pomieszczeń znajdujących się w ratuszu przebiegać będzie pod nadzorem konserwatora zabytków i z kompleksową pomocą architekta. Zmieni się lokalizacja Hufca ZHP w Lęborku.…

0
Organizacje pozarządowe

Środowiska prawicowe postanowiły przypomnieć mieszkańcom miasta o ważnej historycznie dacie – 14 lutego 1942 roku. W związku z 76. rocznicą powstania Armii Krajowej przygotowano ulotki informacyjne, które kolportowano wśród lęborczan. Nieprzypadkowo w centrum miasta na moście przy ulicy Staromiejskiej w…

0
Organizacje pozarządowe

Osoby chcące pogłębić swoją wiedzę z zakresu ekonomii będą mogły w tym roku wziąć udział w Szkole Lidera Przedsiębiorczości Społecznej. To jedno z wielu działań organizowanych nieodpłatnie przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonujący na terenie powiatów lęborskiego, bytowskiego i słupskiego…

0
Organizacje pozarządowe

Oryginalnego przedsięwzięcia podjęło się Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”. Pozytywny przekaz, szukanie mocnych stron dzieci z autyzmem oraz budowanie szerokiej koalicji wsparcia dla takich osób to główny przekaz akcji Niebiescy Bohaterowie. W Lęborku zobaczyć można tajemniczego chłopca…

0
Organizacje pozarządowe

Dzięki dofinansowaniu miasta wszystkie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne funkcjonujące na terenie Lęborka mogą korzystać z bezpłatnego i profesjonalnego wsparcia. Pomoc, w tym poradnictwo, udzielana jest w Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku. Biuro Centrum Organizacji Pozarządowych działa w Lęborku od…

0
Organizacje pozarządowe

Pomysł stworzenia punktu, w którym można dzielić się żywnością przyjął się wśród mieszańców Słupska. Jadłodzielnia po trzech tygodniach funkcjonowania zdobyła już sporą popularność. Powstanie jadłodzielni to inicjatywa Centrum Integracji Społecznej, mieszczącego się przy ulicy Jaracza. Obok budynku organizacji ustawiono szafki…

0
Organizacje pozarządowe

Wkrótce rozpocznie się zbiórka zdjęć przedstawiająca mieszkańców Lęborka. Z wybranych fotografii powstaną plansze prezentujące lęborczan „Na co dzień i od święta”. W ten sposób każdy będzie mógł przyczynić się do tworzenia wystawy, która będzie dostępna w przestrzeni publicznej. Lęborczanie przyzwyczaili…

0
Organizacje pozarządowe

Radośnie i tanecznie było na balu karnawałowym Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem”. W tym roku motywem przewodnim wspólnej zabawy organizowanej w Szkole Podstawowej nr 5 w Lęborku była muzyka lat 50. Bal karnawałowy jest jedną z okazji do bycia…

0
Organizacje pozarządowe

W krajach rozwiniętych marnowanie dobrej żywności to powszechne zjawisko. Dzięki inicjatywie Centrum Integracji Społecznej zamiast wyrzucać jedzenie, będzie można się nim podzielić z potrzebującymi. Po sukcesie akcji „Wymiana ciepła”, w ramach której można przekazać niepotrzebne ubranie, CIS ruszyło z kolejną…

1 2 3