Radni Pokaż więcej

1
Radni

Najpierw PiS proponował obniżenie pensji Robertowi Biedroniowi. Teraz radni PO chcą obciąć o połowę dodatek funkcyjny jego zastępcy, Markowi Biernackiemu. Radni Platformy Obywatelskiej chcą obniżenia o 50% dodatku pobieranego przez wiceprezydenta Marka Biernackiego. To pokłosie informacji o braku przyznania miastu…

0
Radni

Do 19 czerwca można zgłaszać kandydatów do wyróżnienia honorowego „Lęborski Lew”. Nominowane mogą być osoby za wkład wniesiony w rozwój i promocję miasta. Wnioski dostępne są w biurze rady miejskiej w lęborskim ratuszu. Wyróżnienie honorowe „Lęborski Lew” nadawane jest osobie…

0
Radni

Podczas konferencji prasowej w biurze posłanki PiS Jolanty Szczypińskiej poruszony został problem licznych nieobecności w ratuszu prezydenta Słupska Roberta Biedronia. Ma to skutkować wnioskiem radnych o obniżenie włodarzowi miasta miesięcznego wynagrodzenia. Częste nieobecności Roberta Biedronia zmęczyły już radnych. Klub Prawa…

0
Radni

Na wniosek grupy rajców zwołano XXVII sesję Rady Miejskiej w Lęborku. Najważniejsza i najbardziej kontrowersyjna sprawa dzisiejszego porządku obrad dotyczyła odwołania Macieja Szredera z funkcji przewodniczącego rady. Podczas obrad odbyło się tajne głosowanie nad odwołaniem Macieja Szredera z funkcji przewodniczącego…

0
Radni

Miejscy rajcy złożyli wniosek o odwołanie z pełnionej funkcji przewodniczącego rady, Macieja Szredera. Już jutro, 10 maja, odbędzie się sesja nadzwyczajna, podczas której rozpatrzony zostanie projekt uchwały w tej sprawie. W poniedziałek, 8 maja, wpłynął do Biura Rady Miejskiej w…

0
Radni

Dzisiaj, 26 kwietnia 2017 roku, podczas sesji rady miejskiej rajcy podjęli apel do prezydenta w prawie rozwiązań komunikacyjnych i sanitarnych. Radni sprzeciwiają się pomysłowi likwidacji zatoczek autobusowych oraz toalet. Radnym nie podobają się zmiany w transporcie wprowadzane przez magistrat. Szczególnie…

0
Radni

Głosowanie nad zmianą nazw ulic podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Słupsku zakończyło się burzą. Kiedy radna PiS Anna Mrowińska w swoim wystąpieniu krytycznie odniosła się do pomysłu uhonorowania Tadeusza Mazowieckiego i prof. Bartoszewskiego, większość radnych opuściła w proteście salę. W…

2
Radni

Słupscy radni noszą się zamiarem zgłoszenia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie miejsc parkingowych dla posiadaczy aut. Rejestracja nowego samochodu przez słupszczanina będzie możliwa pod warunkiem wykazania się własnością garażu lub wyłącznością na stałe miejsce postoju auta. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej…

0
Radni

Dwóch słupskich radnych zwraca uwagę na palący problem w Słupsku. Chodniki w wielu miejscach nadają się tylko do gruntownego remontu. Miasto ma jednak inne plany. Zły stan chodników w niektórych częściach miasta znany jest wielu słupszczanom. Wymagające gruntownego remontu pasy…