LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wybrana kategoria: Varia

Varia

Varia 1

Gmina Słupsk wystąpiła z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie wydanej już decyzji środowiskowej dla zakładu produkcji mączki rybnej we Włynkówku. Jest to pokłosie dyskusji, która miała miejsce podczas wczorajszego posiedzenia Rady Gminy Słupsk. Podstawą do wzruszenia decyzji środowiskowej,…

Varia 0

W dniu wczorajszym, 22 stycznia 2018 roku, Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokurator pełniącą swoje obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku. Wydana przez sąd pierwszej instancji decyzja jest nieprawomocna. Wniosek…

Varia 0

„Zwiększenie komfortu obsługi na stacjach i skrócenie czasu podróżowania na terenie Pomorskiego – taki efekt przynieść mają planowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A inwestycje. Chodzi o odcinki Gdynia Chylonia – Lębork oraz Lębork – Słupsk” – czytamy na stronie…

Varia 0

Komunikat w sprawie przyjmowania interesantów przez Wojewodę i Wicewojewodę Pomorskiego w delegaturze Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku w okresie od stycznia do lipca 2018 roku Zgodnie z regulaminem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjmowanie interesantów przez Wojewodę i Wicewojewodę Pomorskiego odbywa się…

Varia 1

Mieszkańcy Włynkówka i graniczących z nim terenów Słupska zaniepokojeni są wiadomościami o mającej powstać w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej firmy produkującej mączkę rybną. Lokalizacja tego typu zakładów w Polsce za każdym razem generuje głosy głębokiego sprzeciwu i niepokój lokalnych społeczności,…

Varia 0

Zmiany w sądach okręgu słupskiego następują niemal z dnia na dzień. Minister sprawiedliwości przyjął rezygnację sędziego Krzysztofa Obsta i z dniem 5 stycznia odwołał go ze stanowiska wiceprezesa Sądu Rejonowego w Słupsku. Przypomnijmy, że wcześniej odwołał ze stanowisk prezes Klaudię…

Varia 0

W poniedziałek, 8 stycznia, w kościele św. Jana Kantego w Słupsku o godzinie 19 odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu Macieja Miecznikowskiego. Następnego dnia, we wtorek, również o godzinie 19, z tym samym repertuarem artysta wystąpi w Sanktuarium św. Jakuba…

Varia 0

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej organizuje w piątek, 26 stycznia, w Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej IV Otwarte Mistrzostwa Gminy Nowa Wieś Lęborska w Tenisie Stołowym Amatorów. W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy niebiorący…

Varia 0

Od 1 stycznia 2018 roku działa jawny rejestr przestępców na tle seksualnym – pedofilów i najgroźniejszych gwałcicieli. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości można znaleźć dane osobowe sprawców tych czynów. Podobne spisy funkcjonują już w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy…

Varia 0

Za nieco ponad tydzień w słupskim akwaparku pojawią się ekipy budowlane, których zadaniem będzie dokończenie tej inwestycji. Umowę z konsorcjum gotowym na to wyzwanie podpisały władze spółki Trzy Fale. Dzisiaj (28 grudnia) w słupskim ratuszu podpisana została umowa z konsorcjum…

Varia 0

W imieniu wydawcy i całego zespołu redakcyjnego życzymy Państwu radosnych, spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia!

1 8 9 10 11 12 19