LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wybrana kategoria: Urzędy

Urzędy

Urzędy 0

Powiat uruchomił w gminach Kępice i Ustka zamiejscowe punkty rejestracji pojazdów. To duże ułatwienie dla mieszkańców. Dotychczas załatwienie urzędniczych formalności wiązało się z podróżą do Słupska. Zapowiedziane w listopadzie przez powiat zamiejscowe punkty rejestracji pojazdów stały się faktem. Otwarcie terenowych…

Urzędy 0

Miasto zakupiło pięćdziesiąt estetycznych i wykonanych z trwałych materiałów tabliczek. Sukcesywnie oznaczane są nimi obiekty znajdujące się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Część z nich została już rozmieszczona, m.in. na zapleczu budynku lęborskiego ratusza. To jest szczególnie ważna informacja dla turystów…

Urzędy 0

Słupsk otrzymał pieniądze na dodatkowe miejsca w żłobkach i przedszkolach. Znany jest również wykonawca budowanego przedszkola modułowego przy ul. Hubalczyków. Słupsk dostał ponad 200 tys złotych na utworzenie 60 nowych miejsc w miejskich żłobkach. Pieniądze zostaną wykorzystane na poszerzenie możliwości…

Urzędy 0

Od 1 marca rozpocznie się nabór na rok szkolny 2018/2019 do lęborskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. Natomiast nabór do szkół podstawowych rozpocznie się 3 kwietnia. Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej będą dostępne w…

Urzędy 0

Podczas czwartkowej sesji (25 stycznia) radni głosowali w sprawie odwołania skarbnika powiatu lęborskiego. Opuszczenie tego stanowiska stało się konieczne z powodu złożonego przez Grażynę Janik wypowiedzenia w związku z przejściem na emeryturę. Jeden z głosowanych projektów uchwał w trakcie sesji…

Urzędy 1

Ciąg promocyjnych tablic pojawił się nagle na Starym Rynku w Słupsku. Idąc wzdłuż nich, np. od strony ulicy Bema, można się dowiedzieć, że jesteśmy mieszkańcami supermiasta, a edukacyjną ścieżkę sukcesów zamyka sporych rozmiarów wizerunek urzędującego prezydenta. Dziesięć tablic opatrzonych informacjami…

Urzędy 0

Od lutego zmienią się godziny otwarcia urzędu miejskiego w Lęborku. Ratusz będzie czynny od poniedziałku do piątku od 7 do 15. Nowe rozwiązanie raczej trudno uznać za korzystne dla interesantów. Niedawno zmieniono szatę graficzną oficjalnej strony internetowej Urzędu Miasta w…

Urzędy 0

Osobom spełniającym określone warunki i zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych na okres sześciu miesięcy. Długość korzystania z tego świadczenia w porównaniu z rokiem ubiegłym nie ulega zmianie. Mieszkańcom powiatu lęborskiego uprawnionym do zasiłku…

Urzędy 0

Samorządowe urzędy odnotowują wzmożony ruch w okresie świątecznym i krótko po nim. Dotyczy to przede wszystkim referatów praw jazdy, dowodów osobistych i rejestracji pojazdów. Przyczyna tłoku ww urzędach jest prosta – na święta zjeżdżają do rodzinnego miasta nasi obywatele zarobkujący…

Urzędy 1

Urząd Stanu Cywilnego w Lęborku w 2017 roku zarejestrował 1.109 noworodków. Antoni, Aleksander oraz Hanna i Zuzanna to najpopularniejsze imiona nadawane przez lęborczan dzieciom urodzonym w minionym roku. Sprawdziliśmy, jakie imiona męskie i żeńskie cieszyły się największym uznaniem i popularnością…

Urzędy 0

Wojewódzki Konserwator Zabytków poprzez swoją delegaturę przeprowadził kolejną w tym roku kontrolę w słupskim ratuszu. Także tym razem wnioski z raportu pokontrolnego nie stawiają urzędu miejskiego w dobrym świetle. Konserwator sprawdził stan zabytków ruchomych w słupskim magistracie. We wnioskach płynących…

Urzędy 0

Powiat słupski otworzy w Ustce i Kępicach terenowe punkty rejestracji pojazdów. To duże udogodnienie dla mieszkańców tych gmin. Dotąd, aby załatwić wszelkie formalności, musieli oni specjalnie udać się w podróż do Słupska. Powiat na mocy porozumienia podpisanego z Ustką i…

1 2 3 5