LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wybrana kategoria: Radni

Radni

Radni 0

Rozpatrzona została skarga na dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku. Dotyczyła ona m.in. stwarzania zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników placu zabaw w parku Chrobrego poprzez przyzwolenie na korzystanie z niesprawnego sprzętu. W kwietniu do Urzędu Miejskiego w Lęborku…

Radni 0

Podczas XXXV sesji Rady Miejskiej w Lęborku podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Następnie rada udzieliła burmistrzowi miasta absolutorium. Rada miejska zobowiązana jest do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta w terminie do 30…

Radni 0

Burmistrzowi Lęborka obniżono wysokość miesięcznego wynagrodzenia. Było to konieczne ze względu na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Środowa debata lęborskich radnych związana ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i absolutorium dla…

Radni 0

Przed Urzędem Miejskim w Lęborku odbyła się konferencja zwołana przez przewodniczącego społecznej komisji ds. kontroli polityki mieszkaniowej. Podsumowano półroczną pracę tego organu kontrolnego. Społeczna komisja do spraw kontroli polityki mieszkaniowej została powołana przez Radę Miejską w Lęborku pod koniec ubiegłego…

Radni 0

Na najbliższym posiedzeniu rady miasta pojawi się prezydencki projekt uchwały o wprowadzeniu programu in vitro w Słupsku. Jeżeli radni zaakceptują dokument, to jeszcze w tym roku pary będą mogły skorzystać z tej metody leczenia niepłodności. W grudniu rajcy przyjęli uchwałę…

Radni 1

Radni nie zmienili swojego zdania sprzed kilku miesięcy i ponownie nie zgodzili się na podwyżkę opłat za wywóz śmieci. Dla miasta – zdaniem władz – ma to oznaczać kolejne straty w budżecie. Sternicy od początku roku próbują przekonać rajców o…

Radni 1

W piątek, 25 maja, odbyła się sesja Rady Miejskiej w Lęborku. Powróciła sprawa polityki mieszkaniowej miasta. W porządku obrad znalazł się projekt uchwały o sprzedaży mieszkań komunalnych. Maciej Szreder wnioskował o wycofanie uchwały o sprzedaży mieszkań komunalnych do czasu wyjaśnienia…

Radni 0

Gmina Nowa Wieś Lęborska nie została jeszcze podzielona na okręgi wyborcze. Po zaskarżeniu przez wyborców uchwały o tym stanowiącej sprawą zajmował się już komisarz wyborczy w Słupsku. Od postanowienia komisarza odwołano się do Państwowej Komisji Wyborczej. Kontynuujemy temat dotyczący podziału…

Radni 0

Radni miejscy zaapelowali do prezydenta Słupska o przestrzeganie prawa wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym. Chodzi między innymi o politykę transportową, forsowaną przez władze miejskie. Słupskim rajcom nie podoba się lekceważące podejście Roberta Biedronia do decyzji podejmowanych przez radę miejską.…

Radni 0

Radni odrzucili prezydencki pomysł ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach nocnych od godziny 23 do 6 rano. Rajcy chcą do projektu wrócić, ale dopiero po zapoznaniu się z opinią mieszkańców. Ograniczenie obrotem trunkami miało być receptą na problemy mieszkańców żyjących w…

Radni 0

Radni Platformy Obywatelskiej są przeciwni prezydenckiej uchwale wprowadzającej ograniczenia w handlu alkoholem. Sternicy Słupska chcą zakazać sprzedaży trunków od godziny 23 do 6 rano. Radni uważają, że uchwała, zanim zostanie wprowadzona pod obrady, powinna być poddana konsultacjom. Członkowie PO zarzucają…

Radni 0

Słupsk wieczorami zamiera, a receptą na jego ożywienie, zwłaszcza w sezonie turystycznym, ma być wprowadzenie strefy publicznej z odstępstwem od zakazu spożywania alkoholu. Nad czasowym zalegalizowaniem tego rozwiązania debatować będą miejscy radni podczas kwietniowej sesji. Projekt uchwały przewiduje wprowadzenie w…

1 2 3 5