LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wybrana kategoria: Radni

Radni

Radni 0

Platforma Obywatelska przedstawiła własny projekt wsparcia edukacji seksualnej w słupskich szkołach. To odpowiedź na propozycję uchwały Roberta Biedronia, która została odrzucona przez radnych podczas ostatniej sesji. Głośnych echem obił się odrzucony przez Radę Miejską w Słupsku projekt wprowadzenia dodatkowej edukacji…

Radni 0

Rada Miejska w Słupsku podjęła apel w sprawie budowy fabryki mączki rybnej we Włynkówku. Pismo skierowano między innymi do parlamentarzystów ziemi słupskiej i ministra środowiska. Kontrowersyjna inwestycja, która powstaje na obrzeżach miasta, budzi zaniepokojenie wśród słupskich rajców. Samorządowcy uważają, że…

Radni 0

W tym tygodniu zwołano nadzwyczajną sesję rady gminy Cewice. Przeprowadzono głosowanie nad odwołaniem przewodniczącego rady Krzysztofa D. To pokłosie sprawy dotyczącej fałszowania podpisów pod listami konsultacyjnymi w sprawie wprowadzenia dwujęzycznych nazw miejscowości. Jak już wcześniej informowaliśmy, sprawa ma związek z…

Radni 3

Przez blisko siedem lat „burmistrz miasta Lęborka Witold Namyślak dokonał łącznie 340 przydziałów komunalnych lokali mieszkalnych niezgodnie z kolejnością określoną przepisami prawa” – to jedno ze stwierdzeń, które padło podczas konferencji radnego Macieja Szredera. Z tym nie zgadza się włodarz…

Radni 1

Radni Platformy Obywatelskiej apelują do prezydenta miasta o pomoc dla Czarnych Słupsk. Po odejściu głównego sponsora klub koszykarski stoi na krawędzi bankructwa. Czarni Słupsk niezwłocznie potrzebują zastrzyku gotówki, aby móc myśleć o dalszej grze w lidze. Obecnie jedynym ratunkiem dla…

Radni 1

Podobnie, jak było to w latach ubiegłych także pod koniec 2017 grupa miejskich radnych wydała własny Informator Samorządowy. W ten sposób radni podsumowali mijający rok pracy na rzecz rozwoju Lęborka, a szczególnie swojej dzielnicy. W poszczególnych rejonach miasta lęborczanie mogą…

Radni 0

W tym tygodniu tradycyjnie w sali konferencyjnej starostwa odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Lęborskiego. Rajcy większością głosów „za” podjęli uchwałę o przyjęciu budżetu na 2018 rok. Przyszłoroczny budżet został uchwalony przez rajców powiatu lęborskiego, którzy obradowali jeszcze przed świętami…

Radni 0

W piątek, 15 grudnia, odbyła się sesja budżetowa Rady Miejskiej w Lęborku. Radni nie wnieśli większych uwag, co do przedstawionego przez burmistrza projektu budżetu miasta na 2018 rok po autokorekcie. Wyrażono jednak niepokój w sprawie rosnącego zadłużenia miasta sięgającego już…

Radni 2

Będą wyższe stawki dodatków do wynagrodzeń dla lęborskich pedagogów. Uchwała dotycząca nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Lębork będzie obowiązywała od 1 stycznia 2018 roku. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lęborku…

Radni 0

Andrzej Obecny, były wiceprezydent Słupska, a późniejszy wydawca i redaktor lokalnego dwutygodnika i jednocześnie ówczesny kierownik Izby Pamięci Słupszczan ma wrócić na to stanowisko. Tym razem jednak ma być pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej, a nie ZIM-u, pod który cmentarz podlega.…

Radni 0

W czwartek, 30 listopada, w sali rajców lęborskiego ratusza odbyło się piąte posiedzenie drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka. Rozpatrzono między innymi projekty uchwał w sprawie powołania nowych radnych. Dyskutowano na temat organizacji akcji „I Ty możesz zostać Mikołajem”. Po…

Radni 0

Podczas środowej sesji Rady Miejskiej w Słupsku odbyła się burzliwa dyskusja o wysokości wsparcia udzielanego przez miasto miejscowemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu. Wcześniej prezydent Robert Biedroń zdeklarował przekazanie 500 tysięcy złotych na powstanie ośrodka przeszczepu szpiku. Ostatecznie radni zwiększyli te kwotę…

1 2 3