LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wybrana kategoria: Radni

Radni

Radni 0

Obecna Rada Miejska w Słupsku funkcjonuje w uszczuplonym składzie. W styczniu wyborcy ze smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci radnego Andrzeja Obecnego, natomiast Robert Biedroń zaraz po wygranych wyborach zrzekł się mandatu, przenosząc aktywność do polityki ogólnokrajowej. Kompletny skład Rady Miejskiej…

Radni 0

Słupscy radni większością głosów przyjęli uchwałę o podwyżce stawek za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Za odbiór śmieci posegregowanych słupszczanin będzie płacił od marca 12 złotych miesięcznie, a za zmieszanych dwa razy więcej. Słupscy radni po raz piąty debatowali o podwyżce…

Radni 1

Krystyna Danilecka-Wojewódzka po objęciu władzy w Słupsku używa żeńskiej odmiany zajmowanego przez siebie stanowiska, czyli prezydentka. Pytanie o to, czy posiada podstawę prawną do posługiwania się tą nazwą, zadała w swojej interpelacji Anna Mrowińska, radna miejska klubu PiS. Krystyna Danilecka-Wojewódzka…

Radni 0

Po raz kolejny podczas sesji rady powiatu lęborskiego rozmawiano na temat dyrektorki lęborskiego szpitala. Podczas czwartkowych (10 stycznia) obrad, opozycja domagała się wyjaśnienia w sprawie zmiany wysokości nagrody rocznej dla dyrektor SPS ZOZ w Lęborku. Wydawało się, że temat nagrody…

Radni 0

Podczas IV sesji rady powiatu lęborskiego zajęto się głównie sprawami finansowymi. Rozpatrzono, m.in. projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lęborskiego na 2019 rok. Uchwalono budżet powiatu lęborskiego na 2019 rok. Tegoroczne planowane dochody ogółem będą kształtowały się na poziomie…

Radni 0

Zmieni się skład osobowy Rady Miejskiej w Lęborku. Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Słupsku mandat radnego obejmie Leszek Leciejewski z KW Prawo i Sprawiedliwość. Zastąpi on Krzysztofa Wettę. Na stronie portalu społecznościowego Prawa i Sprawiedliwości w Lęborku opublikowano postanowienie Komisarza Wyborczego…

Radni 0

W ubiegłym tygodniu w sali rajców lęborskiego ratusza odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Lęborku. Rajcy większością głosów „za” podjęli uchwałę o przyjęciu budżetu miasta na 2019 rok. Była to też okazja do uroczystego wręczenia lęborczance złotego medalu „Za…

Radni 0

Podczas ubiegłotygodniowych obrad rady powiatu lęborskiego największe kontrowersje wywołał projekt uchwały w sprawie ustalenie wysokości diet przysługujących radnym. Rajcy koalicji przekonywali, że nowe regulacje będą skutkowały oszczędnościami. Innego zdania byli ich polityczni oponenci. Dyskusję na temat ustalenia wysokości diet rozpoczął…

Radni 0

Podczas czwartkowej (13 grudnia) sesji Rady Powiatu Lęborskiego jedna z gorętszych dyskusji dotyczyła wstrzymania nagrody rocznej dla dyrektor szpitala w Lęborku. Chodziło o przyznanie kwoty w wysokości 51 tysięcy złotych. Trzecia sesja Rady Powiatu Lęborskiego przebiegała dość burzliwie. Jedną ze…

Radni 0

Drugą sesję Rady Powiatu Lęborskiego zwołano 6 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku. Powołano stałe komisje, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Podczas drugiej sesji Rady Powiatu Lęborskiego najwięcej czasu poświęcono na rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie…

Radni 0

Wczoraj oficjalnie ogłoszono wyniki głosowania na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Słupska czwartej kadencji. Zaświadczenia o wyborze otrzymało 23 uczniów. Nowe gremium ma konsultować z dorosłymi rajcami decyzje podejmowane w sprawie młodzieży. Młodzieżowe przedstawicielstwo w samorządzie słupskim powołane zostało w 2012…

Radni 0

Podczas piątkowej sesji (30 listopada) podjęto uchwałę w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia burmistrza miasta. Ustalono też rodzaje oraz składy komisji stałych Rady Miejskiej w Lęborku VIII kadencji w latach 2018-2023. Podczas drugiej sesji ósmej kadencji Rady Miejskiej w Lęborku konieczne…

1 2 3 9