LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wybrana kategoria: Radni

Radni

Radni 0

W ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbędzie się we wrześniu festiwal teatrów „Scena Wolności”, zorganizowany na deskach Nowego Teatru w Słupsku. Repertuar, jaki zaproponowało kierownictwo instytucji kultury, mocno poruszył opinię publiczną. Wczoraj, 13 sierpnia, radni Robert Danielkiewicz i…

 Słupsk  0

Rada Miejska w Słupsku nie zgodziła się na złożenie wniosku w sprawie dofinansowania budowy zbiorników retencyjnych. Zdaniem rajców projekt wart 38 milionów złotych został przygotowany w pośpiechu i niedbale. Po intensywnych opadach, które wielokrotnie wywoływały miejscowe podtopienia ulic, władze miasta…

Radni 0

Podczas środowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Słupsku trudno było nie zauważyć nieobecności Roberta Biedronia, prezydenta miasta. Było to tym dziwniejsze, że sesja zwołana została na jego wniosek i dotyczyła spraw, których on mieni się być strażnikiem. Środowa sesja Rady…

Radni 0

Podczas dzisiejszej (20 lipca) sesji Rady Powiatu Lęborskiego ustalono wysokość wynagrodzenia starosty lęborskiego. Było to konieczne ze względu na obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja tego roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów od 1…

Radni 0

Nadano nazwę stadionowi lekkoatletycznemu znajdującemu się przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. Od połowy września będzie to obiekt imienia Zygmunta Lisieckiego. Jak już wcześniej informowaliśmy – oficjalne otwarcie stadionu lekkoatletycznego przy lęborskim Mechaniku nastąpi we wrześniu. Będzie to pierwszy na…

Radni 0

W słupskim ratuszu odbyła się dzisiaj sesja nadzwyczajna miejskich radnych zwołana na wniosek prezydenta. Jedynym tematem była emisja obligacji miejskich. Skarbnik miasta Artur Michałuszek tłumaczył, że nie ma mowy o rolowaniu długów, a chodzi o pieniądze pozwalające na realizację zaplanowanych…

Radni 0

Rada Miejska w Słupsku nie zastosowała się do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie regulacji wynagrodzeń burmistrzów i prezydentów miast. Odrzucając projekt uchwały o obniżeniu wynagrodzenia Roberta Biedronia radni pozostawili je na dotychczasowym poziomie. Rozporządzenie Rady Ministrów jest jednoznaczne – od…

Radni 0

Słupscy radni zdecydowali, że nie udzielą prezydentowi Robertowi Biedroniowi absolutorium za rok 2017. Wcześniej przyjęli prezydenckie sprawozdanie z wykonania budżetu za oceniany rok. Dyskusję i głosowanie nad udzieleniem prezydentowi absolutorium za rok 2017 poprzedziło wystąpienie Roberta Biedronia. Długo wymieniał sukcesy…

Radni 0

Rozpatrzona została skarga na dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku. Dotyczyła ona m.in. stwarzania zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników placu zabaw w parku Chrobrego poprzez przyzwolenie na korzystanie z niesprawnego sprzętu. W kwietniu do Urzędu Miejskiego w Lęborku…

Radni 0

Podczas XXXV sesji Rady Miejskiej w Lęborku podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Następnie rada udzieliła burmistrzowi miasta absolutorium. Rada miejska zobowiązana jest do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta w terminie do 30…

Radni 0

Burmistrzowi Lęborka obniżono wysokość miesięcznego wynagrodzenia. Było to konieczne ze względu na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Środowa debata lęborskich radnych związana ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i absolutorium dla…

Radni 0

Przed Urzędem Miejskim w Lęborku odbyła się konferencja zwołana przez przewodniczącego społecznej komisji ds. kontroli polityki mieszkaniowej. Podsumowano półroczną pracę tego organu kontrolnego. Społeczna komisja do spraw kontroli polityki mieszkaniowej została powołana przez Radę Miejską w Lęborku pod koniec ubiegłego…

1 2 3 6