LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wybrana kategoria: Radni

Radni

Radni 0

Drugą sesję Rady Powiatu Lęborskiego zwołano 6 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku. Powołano stałe komisje, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Podczas drugiej sesji Rady Powiatu Lęborskiego najwięcej czasu poświęcono na rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie…

Radni 0

Wczoraj oficjalnie ogłoszono wyniki głosowania na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Słupska czwartej kadencji. Zaświadczenia o wyborze otrzymało 23 uczniów. Nowe gremium ma konsultować z dorosłymi rajcami decyzje podejmowane w sprawie młodzieży. Młodzieżowe przedstawicielstwo w samorządzie słupskim powołane zostało w 2012…

Radni 0

Podczas piątkowej sesji (30 listopada) podjęto uchwałę w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia burmistrza miasta. Ustalono też rodzaje oraz składy komisji stałych Rady Miejskiej w Lęborku VIII kadencji w latach 2018-2023. Podczas drugiej sesji ósmej kadencji Rady Miejskiej w Lęborku konieczne…

Radni 0

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Lęborku kadencji 2018-2023 odbyła się 22 listopada w sali rajców lęborskiego ratusza. Po uroczystym ślubowaniu dokonano wyboru, między innymi przewodniczącego rady. Postanowieniem komisarza wyborczego Marka Laguta pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w Lęborku odbyło się 22…

Radni 0

Dzisiaj odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu władz miejskich Słupska. Porządek obrad zawierał ślubowanie radnych i prezydenta oraz wybór przewodniczącego rady. Pierwszą sesję poprowadził najstarszy radny, Bogusław Dobkowski. Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Słupsku została zwołana przez komisarza wyborczego. Poprowadził…

Radni 0

Dzisiaj, 21 listopada, zwołana została pierwsza sesja nowo wybranej rady powiatu lęborskiego. Po złożeniu przez radnych ślubowania wybrano, m.in. nowego starostę, zastępcę i pozostałych członków zarządu. Ostatecznie władzę wykonawczą w powiecie będą sprawować Alicja Zajączkowska i Edmund Głombiewski. Punktualnie o…

Radni 0

Wczoraj na pierwszej powyborczej sesji rada powiatu słupskiego wybrała nowe władze. Nie było niespodzianek i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowym starostą został Paweł Lisowski. Nieoficjalnie nazwisko nowego starosty znane było już od tygodnia, ale dopiero wczoraj mogło odbyć się oficjalne…

Radni 0

Kadencja samorządowców wybranych na lata 2014-2018 kończy się 16 listopada. Nowi radni i prezydent rozpoczną pełnienie swoich funkcji od złożenia ślubowania, które nastąpi podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej w Słupsku. Zgodnie z ogłoszeniem w BIP odbędzie się ona 21 listopada.…

Radni 0

Nadzwyczajna sesja miejskich rajców zwołana na wniosek prezydenta miasta miała w porządku obrad jeden punkt. Dotyczył on sposobu prowadzenia i rozliczania inwestycji, jaką jest budowa schroniska dla zwierząt. Rada Miejska w Słupsku miała dzisiaj wyrazić zgodę na to, by miasto…

Radni 0

Dzisiaj (26 października) odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słupsku. Zwołana ona została na wniosek prezydenta miasta, a jej jedynym tematem były przesunięcia w budżecie pozwalające, między innymi, na rozpoczęcie przebudowy ulicy Władysława IV. Po niespełna dwóch dobach od…

Radni 0

W środę, 24 października, odbyła się ostatnia sesja siódmej kadencji Rady Miejskiej w Lęborku. Burmistrz podziękował wszystkim zebranym za współpracę i wręczył radnym upominki. W sali rajców po raz ostatni spotkali się radni mijającej kadencji. Po zakończeniu obrad był czas…

Radni 0

Po raz ostatni jako miejski radny postanowił wystąpić Maciej Szreder, który wycofał się z czynnego udziału w polityce. Podsumował swoją dotychczasową działalność na rzecz lęborskiej społeczności i zdradził swoje plany na przyszłość. Maciej Szreder przed tegorocznymi wyborami samorządowymi zadeklarował, że…

1 2 3 8