LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wybrana kategoria: Opieka społeczna

Opieka społeczna

Opieka społeczna 0

Domom Pomocy Społecznej w Lęborku przekazano nowe samochody. Specjalistyczne auta przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych zakupiono dzięki pozyskaniu środków z PFRON oraz własnemu wkładowi finansowemu powiatu. Dzisiaj, 18 stycznia, dostarczono lęborskiej placówce pomocowej dwa nowoczesne pojazdy przystosowane do przewozu w…

Opieka społeczna 0

Zmniejszają się oczka w sicie programu prorodzinnego 500+. Nowe, bardziej rygorystyczne przepisy przełożyły się na spadek liczby osób korzystających ze świadczenia. Spada liczba osób korzystających z programu 500+. Uszczelnienie przepisów wprowadzone przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej zaostrzyło kryteria,…

Opieka społeczna 0

Przedproże zimy wymusza na samorządach większe zainteresowanie problemem bezdomności i losem osób pozbawionych dachu nad głową. W tym okresie sporządzany jest cyklicznie spis bezdomnych. W Słupsku i Lęborku udział w tej akcji biorą pracownicy placówek pomocy społecznej, strażnicy miejscy i…

Opieka społeczna 0

Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Integracyjnego „Jesteśmy Razem” w Lęborku zaproszono na bożonarodzeniowy kiermasz. Świąteczne ozdoby wykonane zostały przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Już na początku grudnia można zaopatrzyć się w przeróżne świąteczne stroiki i to nie tylko produkowane masowo.…

Opieka społeczna 0

Dwudziestolecie istnienia obchodził w miniony piątek Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku. Placówka ta prowadzi w tygodniu codzienne zajęcia z 60 osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, ale w Słupsku potrzeby są znacznie większe. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Kościuszki jest placówką wsparcia dziennego.…

Opieka społeczna 0

21 listopada w całej Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. W powiecie słupskim w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych i pomocowych pracuje około 500 osób, spośród których kilkanaście wyróżniających się nagrodził starosta słupski. To święto jest pamiątką po pierwszym spotkaniu ministra…

Opieka społeczna 0

Nie wszyscy lęborczanie objęci pomocą państwa w ramach programu „500+” będą nadal mogli korzystać z tego świadczeń. W kilku przypadkach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku wydał decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku wstępnie…

Opieka społeczna 0

Wczoraj, 26 października, nastąpiło oficjalne otwarcie warsztatu gastronomicznego działającego w ramach Centrum Integracji Społecznej w Lęborku. Utworzenie warsztatu było możliwe dzięki, między innymi dotacji marszałka województwa pomorskiego. We wrześniu 2016 roku stowarzyszenie EDUQ otrzymało decyzję od wojewody pomorskiego o powstaniu…

Opieka społeczna 0

W tegorocznym rozdaniu świadczeń 500+ do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wpłynęło ponad 4.700 wniosków. Pierwsze wypłaty ruszą już w październiku, ale są też przypadki nienależnie pobranych świadczeń. Podobnie jak w zeszłym roku świadczenia z programu 500+ cieszą się niezmienną popularnością.…

Opieka społeczna 0

Słupskie Centrum Integracji Społecznej obchodzi rok swojej działalności. Z tej okazji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zorganizował jubileuszowe spotkanie, poświęcone podsumowaniu dotychczasowego dorobku i perspektywom tej placówki. Już od roku pracownicy Centrum Integracji Społecznej przywracają do życia na rynku pracy, w…

Opieka społeczna 0

Jak już informowaliśmy, w Słupsku trwają przygotowania do obchodów Dni Seniora, planowanych na 28, 29 i 30 września br. Znanych jest coraz więcej szczegółów imprezy. Ponad 36% mieszkańców Słupska to ludzie powyżej 60. roku życia. W liczbach bezwzględnych stanowią grupę…

Opieka społeczna 0

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w tradycyjny już sposób zakończył wakacje, organizując rodzinny festyn w parku jordanowskim. Jak co roku na dzieci czekały liczne atrakcje i poczęstunek. Festyn w parku jordanowskim był podsumowaniem pracy placówek wsparcia dziennego, które w okresie letnim…