LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wybrana kategoria: Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje 1

Wójt gminy Słupsk spotkała się z mieszkańcami Włynkówka i władzami Słupska w sprawie budowy fabryki mączki rybnej. Uspokajała, że obawy dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko są nieuzasadnione. Spotkanie z mieszkańcami Włynkówka od samego początku było burzliwe. Zebrani w bardzo emocjonalnych…

Inwestycje 1

Akwapark „Trzy Fale” znowu stał się placem robót budowlanych. Zanim jednak wyłoniony w przetargu wykonawca rozpocznie prace wykończeniowe, musi przystąpić do drobnych wyburzeń. Pod koniec grudnia podpisano opiewającą na 32 miliony złotych umowę na dokończenie Parku Wodnego „Trzy Fale”. Obiekt,…

 Słupsk  3

Władze Słupska są zaniepokojone budową fabryki mączki i oleju rybnego w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Prezydent miasta zwrócił się do wójta gminy Słupsk o przekazanie niezbędnych informacji dotyczących inwestycji. Władze Słupska zażądały od Gminy Słupsk udostępnienia materiałów dotyczących wydania pozwolenia…

Inwestycje 0

W podsłupskim Włynkówku powstaje fabryka mączki rybnej. Mieszkańcy, których postawiono przed faktem dokonanym, są zaskoczeni sytuacją i zamierzają zaprotestować przeciwko budowie. We wsi zbierane są już podpisy. Na granicy gminy i miasta Słupsk, kilkaset metrów od ulicy Braci Staniuków, powstaje…

Inwestycje 0

Przez najbliższe miesiące część ulicy Waryńskiego w Lęborku zostanie wyłączona z ruchu. Zamknięcie ulicy związane jest z jej gruntowaną przebudową w ramach projektu „Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum”. Nowa organizacja ruchu…

Inwestycje 0

Zakończyły się roboty drogowe związane z budową ulic Przemysłowej i Korzennej w Lęborku. Obsługują one lęborską Specjalną Strefę Ekonomiczną i dzielnicę mieszkaniową Lębork Wschód. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Inwestycja obejmowała budowę ulic Przemysłowej i…

Inwestycje 0

Na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska wybudowano kilka obiektów mających służyć lokalnej społeczności. Wykonano, między innymi, świetlicę wiejską z miejscem na oddział przedszkolny w miejscowości Janowice. Wśród inwestycji, których realizacja rozpoczęła się jeszcze w roku ubiegłym, na terenie gminy Nowa…

Inwestycje 0

Łeba znalazła się na 11. miejscu listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2018). Na planowaną przebudowę wraz z rozbudową ulicy Kościuszki potrzeba blisko pięciu milionów złotych, z czego…

Inwestycje 0

W ramach rozstrzygniętego przetargu na wykonanie pięciu ulic na trenie Lęborka zakończono pierwszy z ośmiu planowanych etapów inwestycji. Odcinek ulicy Małopolskiej jest już przejezdny. Prace drogowe będą kontynuowane w 2018 roku. Na wniosek mieszkańców Lęborka w tym roku ogłoszono i…

Inwestycje 0

Widoczny jest już efekt prac drogowych przeprowadzonych na przełomie listopada i grudnia na ulicy Wybickiego w Lęborku. Oprócz wykonanego remontu chodnika wybudowano też zatokę parkingową tuż przy ogrodzeniu lęborskiego liceum. Do użytku oddano wyremontowany chodnik pomiędzy ulicą Dygasińskiego i Zwycięstwa…

Inwestycje 0

Słupska ulica Piekiełko ma zostać udostępniona do ruchu jeszcze w tym tygodniu, chociaż w zmienionej organizacji, czyli jako jednokierunkowa. Tegoroczna aura wyjątkowo nie sprzyjała drogowcom, dlatego remont ciągnął się tak długo. Roboty na ulicy Piekiełko rozpoczęły się w połowie października.…

Inwestycje 0

Na terenie gminy Cewice planowana jest realizacja istotnych dla lokalnej społeczności inwestycji. W miejscowości Unieszyno wybudowana zostanie oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna. Natomiast w Cewicach powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na oba zadania uzyskano dofinansowanie. Do jednej z większych…

1 7 8 9 10 11 17