LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wybrana kategoria: Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje 0

Rozpoczęły się prace ziemne przy budowie tunelu pod torami, który będzie łączył dworzec PKP z ulicą Żeromskiego w Lęborku. Prace mają zakończyć się w pierwszym kwartale 2019 roku.\ W ramach wartej ponad sześć i pół miliona złotych inwestycji tunel pod…

Inwestycje 0

Sprawdziliśmy, na jakim etapie znajdują się prace prowadzone na zapleczu ulicy Staromiejskiej w Lęborku. Oprócz wykonanej kanalizacji deszczowej do użytku ma być oddany również przebudowany parking. Przez wakacje kontynuowane były roboty budowlane w centrum Lęborka. W efekcie rejon alei Niepodległości…

Inwestycje 0

Trwają działania zmierzające do uruchomienia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lęborku. Konieczne jeszcze będzie wyłonienie operatora wybudowanego obiektu. Zakończyła się budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lęborku. Obiekt z rampą wyładowczą oraz kontenerami na odpady ma być uruchomiony…

Inwestycje 0

Wkrótce nastąpi zakończenie robót prowadzonych na ulicy Kaszubskiej w Lęborku. Realizacja inwestycji ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi od ulicy Kartuskiej do granic miasta. Na przebudowę ulicy Kaszubskiej przeznaczono ponad dwa miliony złotych. Inwestycja dotycząca drogi powiatowej…

Inwestycje 0

Wkrótce rozpoczną się prace związane z rozbudową podziemnego przejścia dla pieszych pod peronem lęborskiej stacji kolejowej. Dzisiaj, 28 sierpnia, przekazano plac budowy wykonawcy tej inwestycji. Była to długo oczekiwana przez mieszkańców miasta inwestycja. Ma ona usprawnić komunikację oraz bezpieczeństwo osób…

Inwestycje 1

Mieszkańcy słupskiego Zatorza nie chcą stacji benzynowej, która powstaje przy ulicy Banacha, naprzeciwko szkoły podstawowej. Miasto odpowiada, że na obecnym etapie nie ma już żadnego wpływu na poczynania inwestora. Nowa stacja benzynowa budowana jest na placu, który znajduje się między…

Inwestycje 0

Pomorski Urząd Marszałkowski zakończył właśnie termomodernizację budynków na Pomorzu. Jednym z obiektów wytypowanych do rewitalizacji była siedziba Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku. Zakończony przez urząd marszałkowski pierwszy etap termomodernizacji swoim zasięgiem objął całe województwo pomorskie. Łącznie udało się wyremontować 21…

Inwestycje 0

Ruszyły pierwsze przetargi na realizację projektu słupskich klinów zieleni. Łącznie ogłoszono sześć konkursów na zagospodarowanie nowych terenów rekreacyjnych, które już niedługo ozdobią miasto. Zapowiadany od 2016 roku projekt klinów zieleni wchodzi w etap wyłonienia wykonawców. Zadanie składa się z kilku…

Inwestycje 0

Kolejny przetarg na wykonanie prac budowlanych w słupskich obiektach został unieważniony. Tym razem oferenci zaproponowali za wysoką cenę za remont Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ulicy Wiatracznej. Przetarg na remont przedszkola przy ulicy Wiatracznej w Słupsku zakończył się niepowodzeniem. Powodem…

Inwestycje 0

Rozstrzygnięto przetarg na budowę chodnika przy ulicy Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej. Koszt wykonania inwestycji będzie wyższy niż zakładano. W Nowej Wsi Lęborskiej ma być zbudowane około 320 metrów chodnika przy ulicy Mostowej. Rozstrzygnięto już przetarg na wykonanie tego zdania.…

Inwestycje 0

Przy ulicy Łady Cybulskiego w Słupsku ruszyły pierwsze prace związane z budową nowego przedszkola. Placówka miejska ma zapewnić dodatkowe 125 miejsc dla dzieci. Tuż obok Szkoły Podstawowej nr 5 trwa budowa nowego miejskiego przedszkola. W jednostce planuje się otworzyć pięć…

Inwestycje 0

Przeszło półtora miliona złotych będzie kosztować budowa filii bibliotecznej w Janowicach. Część robót w tej wsi powiatu lęborskiego została już wykonana. Obiekt zostanie oddany do użytku w tym roku. W tym roku w niewielkiej miejscowość Janowice w gminie Nowa Wieś…

1 2 3 4 5 17