LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wybrana kategoria: Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje 0

Polskie Linie Kolejowe przygotowują się do modernizacji trasy pomiędzy Trójmiastem a Szczecinem. Dla słupszczan oznacza to krótszy czas dojazdu do dużych ośrodków miejskich. PKP PLK podpisało z polsko-hiszpańskim konsorcjum IDOM, specjalizującym się w tworzeniu dokumentacji przedprojektowej z zakresu modernizacji linii…

Inwestycje 1

Budynek po byłej szkole w miejscowości Tawęcino w gminie Nowa Wieś Lęborska zostanie zaadaptowany na potrzeby mieszkaniowe. Powstanie dwanaście lokali komunalnych. Na ten cel przeznaczone zostanie blisko 2 miliony 300 tysięcy złotych. Jest pomysł na zagospodarowanie budynku po zlikwidowanej niegdyś…

Inwestycje 0

Kontynuowane są – podzielone na osiem etapów – prace drogowe rozpoczęte w ubiegłym roku w zachodniej części Lęborka. Wykonano już ulicę Małopolską na odcinku od Pomorskiej do Lubelskiej. Obecnie trwa budowa ulicy Szarych Szeregów. Drogowcy prowadzą roboty w zachodniej części…

Inwestycje 0

Do 2020 roku mają powstać dwa budynki, placówki opiekuńczo-wychowawcze, na działce w Nowej Wsi Lęborskiej będącej własnością powiatu lęborskiego. Planowany koszt tego przedsięwzięcia inwestycyjnego wynosi przeszło 3 miliony 700 tysięcy złotych. Plany dotyczące budowy na terenie powiatu lęborskiego dwóch budynków…

Inwestycje 0

Ubiegły rok był owocny w miejskie inwestycji. Do jednego z większych przedsięwzięć można zaliczyć budowę mostu na rzece Łebie łączącego ulice Weterynaryjną z Komuny Paryskiej. Ze wszystkimi zadaniami realizowanymi w roku 2017 i latach wcześniejszych zapoznać się można za pośrednictwem…

Inwestycje 0

Podpisano umowę dotyczącą zakupu taboru autobusowego dla komunikacji miejskiej w Lęborku. Zamówienie dotyczy dostawy pięciu fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Umowę dotyczącą zakupu pięciu fabrycznie nowych autobusów została dzisiaj, 19 stycznia, podpisana przez Mirosław…

Inwestycje 0

Podczas spotkania z inwestorami z firmy Paula Fish mieszkańcy podsłupskiego Włynkówka żądali wstrzymania budowy fabryki mączki rybnej. Pojawiły się poważne wątpliwości dotyczące rzetelności operatu opisującego oddziaływanie przetwórni na środowisko. Zebranych było tak wielu, że z ledwością pomieściła ich miejscowa sala…

Inwestycje 1

Wójt gminy Słupsk spotkała się z mieszkańcami Włynkówka i władzami Słupska w sprawie budowy fabryki mączki rybnej. Uspokajała, że obawy dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko są nieuzasadnione. Spotkanie z mieszkańcami Włynkówka od samego początku było burzliwe. Zebrani w bardzo emocjonalnych…

Inwestycje 1

Akwapark „Trzy Fale” znowu stał się placem robót budowlanych. Zanim jednak wyłoniony w przetargu wykonawca rozpocznie prace wykończeniowe, musi przystąpić do drobnych wyburzeń. Pod koniec grudnia podpisano opiewającą na 32 miliony złotych umowę na dokończenie Parku Wodnego „Trzy Fale”. Obiekt,…

 Słupsk  3

Władze Słupska są zaniepokojone budową fabryki mączki i oleju rybnego w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Prezydent miasta zwrócił się do wójta gminy Słupsk o przekazanie niezbędnych informacji dotyczących inwestycji. Władze Słupska zażądały od Gminy Słupsk udostępnienia materiałów dotyczących wydania pozwolenia…

Inwestycje 0

W podsłupskim Włynkówku powstaje fabryka mączki rybnej. Mieszkańcy, których postawiono przed faktem dokonanym, są zaskoczeni sytuacją i zamierzają zaprotestować przeciwko budowie. We wsi zbierane są już podpisy. Na granicy gminy i miasta Słupsk, kilkaset metrów od ulicy Braci Staniuków, powstaje…

Inwestycje 0

Przez najbliższe miesiące część ulicy Waryńskiego w Lęborku zostanie wyłączona z ruchu. Zamknięcie ulicy związane jest z jej gruntowaną przebudową w ramach projektu „Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum”. Nowa organizacja ruchu…

1 2 3 4 5 12