LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wybrana kategoria: Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje 0

Mieszkańcom Łeby przybliżono plany związane z budową Muzeum Archeologii Powodowej i Rybołówstwa Bałtyckiego. Można było zapoznać się z projektem budynku, w którym będzie kilka hal. W jednej z nich planowana jest aranżacja słowiańskich łodzi z czasów wikingów. W Łebie powstanie…

Inwestycje 0

Na terenie powiatu lęborskiego jeszcze wiele dróg wymaga remontu. Władze powiatu przymierzają się do pozyskania kolejnych środków zewnętrznych na realizację planowanych modernizacji infrastruktury drogowej. Planowany jest kapitalny remont dwóch odcinków dróg powiatowych, łączących Dziechno z Popowem w gminie Cewice oraz…

Inwestycje 0

Wyburzono jeden z budynków na terenie lęborskiego szpitala. Zwolnioną przestrzeń zagospodarowano pod nowe miejsca postojowe. To kolejne tego typu działania podjęte przy ulicy Węgrzynowicza w Lęborku. Przy ulicy Juliana Węgrzynowicza w Lęborku swoje lokalizacje mają szpital oraz miejskie targowisko. Zaparkowanie…

Inwestycje 0

Miasto pochwaliło się zakończeniem przedłużonego remontu Przedszkola Miejskiego nr 25 w Słupsku. Konieczność wykonania gruntownych prac remontowych pojawiła się po ujawnieniu przez nas złego stanu budynku, w którym planowano jego docieplenie. Świeżo wyremontowane Przedszkole Miejskie nr 25 imienia Kubusia Puchatka…

Inwestycje 0

W rejonie od ulicy Warszawskiej do Bohaterów Monte Cassino prowadzone są obecnie najbardziej intensywne prace związane z budową Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Rozległa inwestycja wymagała wycięcia części drzew. W planach są nowe nasadzenia. W obrębie lęborskiego dworca PKP zmianie uległa organizacja…

Inwestycje 0

Gmina Słupsk podpisała umowę na sfinansowanie i utrzymanie infrastruktury drogowej na swoim terenie. Wartość przedsięwzięcia, które będzie realizowane w formule publiczno-prywatnej, wyniesie ponad 50 milionów złotych. Pierwszy raz w swojej historii gmina Słupsk podpisała umowę w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jednak zanim…

Inwestycje 0

Urząd Miasta Ustka organizuje spotkanie z mieszkańcami miasta na temat prowadzonego remontu ulicy Darłowskiej. W spotkaniu uczestniczyć będą wykonawcy, którzy odpowiedzą na pytania kierowane przez ustczan pod ich adresem. Ulica Darłowska w Ustce jest odcinkiem drogi wojewódzkiej 203 i w…

Inwestycje 0

Remontowana ulica Władysława IV w Słupsku może kosztować o 400 tysięcy złotych więcej niż planowano. Winna jest podbudowa jezdni, której konstrukcja nie pozwala na przeprowadzenie początkowo zaplanowanych prac. Wnioskowana przez mieszkańców od lat przebudowa ulicy Władysława IV rozpoczęła się w…

Inwestycje 0

Na działkach powiatu lęborskiego na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska budowane są dwa obiekty – placówki opiekuńczo-wychowawcze. W każdym z domów w 2020 roku zamieszka po 14 wychowanków. Umowę na wykonanie inwestycji pomiędzy starostą lęborskim a firmą budowlaną Hryn-Bud podpisano…

Inwestycje 0

Wyłoniono wykonawcę obiektu, w którym będą mieściły się przedszkole i żłobek. Budynek w Nowej Wsi Lęborskiej ma powstać jeszcze do końca tego roku. Inwestycja kosztować będzie około 10 milionów złotych. W środę, 30 stycznia, nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie budynku,…

Inwestycje 0

Nowy market powstający przy ulicy Szczecińskiej na terenie należącym do PKS-u budzi obawy radnych. Wątpliwości dotyczą organizacji ruchu na wjazdach i wyjazdach ze sklepu oraz sposobu zagospodarowania wód opadowych. Odprowadzanie wód opadowych z okolic ulicy Szczecińskiej w Słupsku nie od…

Inwestycje 0

Urząd Miejski w Słupsku podsumował poprzedni rok pod względem wykonanych inwestycji infrastrukturalnych. Niestety wiele projektów nie zostało zrealizowanych zgodnie z planami. W mijającym roku słupskiemu magistratowi udało się wywiązać z dwudziestu trzech inwestycji nadzorowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej. Łącznie w…

1 2 3 4 5 20