LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wybrana kategoria: Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje 1

Jedna z większych inwestycji infrastrukturalnych Lęborka – roboty ziemno-drogowe na osiedlu Harcerzy – prowadzona jest także w okresie zimowym. Ciężki sprzęt budowlany pojawił się już na ulicy Sosabowskiego i drugim odcinku Szarych Szeregów. Coraz więcej odcinków ulic lęborskiego osiedla Harcerzy…

Inwestycje 0

Gmina Słupsk obawia się budowy biogazowni, która miałaby powstać w sąsiedztwie Głobina. Włodarze Słupska uspokajają, że szanse powodzenia realizacji inwestycji są iluzoryczne, a miasto nie zamierza pozbywać się działki przy strefie. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Słupsk przedstawiono wstępne wnioski…

Inwestycje 0

Podczas sesji rady gminy Słupsk mieszkańcy Włynkówka zorganizowali pikietę. Nie wierzą w zapewnienia inwestora, że budowana pod ich płotem mączkarnia nie będzie emitować przykrych odorów. Kilkanaście osób z podsłupskiej miejscowości pojawiło się na ostatnim posiedzeniu gminnej rady. Społeczność małej wsi…

Inwestycje 0

Relacje sąsiadujących samorządów stają się napięte. Urząd Miejski domaga się od Gminy Słupsk wstrzymania budowy mączkarni, a wójt pyta miasto o plany powstania biogazowi. Atmosfera nad Słupskiem może zgęstnieć nie tylko w powietrzu. Po ujawnieniu informacji, że w okolicy Włynkówka…

Inwestycje 0

W najbliższą środę firma Usługi Budowlane Andrzej Rulis przystąpi do kompleksowej przebudowy lęborskiej Wieży Ciśnień w parku Chrobrego. Modernizacja wieży jest elementem szerszego programu. Jeden z największych projektów realizowanych przez Lębork wiąże się z dbałością o materialne i niematerialne dziedzictwo…

Inwestycje 0

W Nowej Wsi Lęborskiej planowany jest budynek, w którym znajdą się żłobek oraz przedszkole. Na uruchomienie żłobka gmina otrzymała 900 tysięcy złotych dofinansowania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – Maluch+. Obiekt ma być…

Inwestycje 1

Mieszkańcy Włynkówka pojawili się transparentami na posiedzeniu Rady Miejskiej w Słupsku. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę rajców i prezydenta miasta na problem związany z budową fabryki mączki rybnej. Zdaniem protestujących sprawa dotyczy nie tylko ich wsi, ale całego regionu.…

Inwestycje 0

Mieszkańcy powiatu lęborskiego, szczególnie kierowcy, zainteresowani są postępem prac związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda. Sprawą zainteresował się Kazimierz Kleina, senator RP. Przed rozpoczęciem sezonu turystycznego mieszkańcy powiatu lęborskiego szczególną uwagę zwracają na drogę…

Inwestycje 0

W słupskim akwaparku od początku roku trwają prace budowlane. Zgodnie z planami przystąpiono do zmiany funkcji niektórych pomieszczeń względem pierwotnego projektu. Park Wodny „Trzy Fale” ma odpowiadać rzeczywistym potrzebom miasta i jego mieszkańców. Zdaniem sterników Słupska pierwotny projekt obiektu był…

Inwestycje 0

Odnowiono klatkę schodową, schody oraz poddasze w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. Remont wymagał zachowania szczególnej staranności i spełnienia dodatkowych wymogów, gdyż obiekt znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku oddano do…

Inwestycje 0

Na przełomie stycznia i lutego odnowiono nawierzchnie na ulicach Słupskiej i Cisowej w Lęborku. Koszty przeprowadzonych remontów wyniosły w sumie blisko 110 tysięcy złotych. Wykonawcą prac była firma Pol-Dróg. Na terenie Lęborka sukcesywnie poprawiana jest infrastruktura drogowa. Tegoroczna pogoda sprzyjała…

Inwestycje 0

Pozwolenie na budowę mączkarni nie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tak twierdzą mieszkańcy Włynkówka, którzy walczą o wstrzymanie inwestycji. Gmina Słupsk nie zgadza się z tymi argumentami i odpowiada na zarzuty. Działka, na której realizowana jest budowa fabryki…

1 2 3 11