LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wybrana kategoria: Kategorie

Kategorie

Służby mundurowe 0

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie zorganizowano dzisiaj uroczystość pasowania uczniów pierwszej klasy o profilu wojskowym. Jest to jedyna szkoła w gminie Słupsk, która prowadzi ten profil nauczania. Liceum Ogólnokształcące w Redzikowie jako jedyne w powiecie słupskim prowadzi klasę o profilu…

Kryminalne 0

W nadzorowanej przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku sprawie dotyczącej znieważenia miejsc spoczynku oraz kradzieży szczątków ludzkich podejrzanemu Dariuszowi R. przedstawiono sześć kolejnych zarzutów. Do tego rodzaju zdarzeń dochodziło głównie na terenie pomorskich nekropoli. Była to głośna sprawa związana przede wszystkim…

Bezpieczeństwo 0

Do połowy listopada słupszczanie muszą przeprowadzić obowiązkową deratyzację w budynkach mieszkalnych. Leży to w gestii właścicieli i administratorów nieruchomości. Szczury nierzadko pojawiają się w piwnicach i przy śmietnikach, które stanowią dla nich miejsce żerowania. Mimo przeprowadzanych regularnie deratyzacji problem ze…

Edukacja 0

W przyszłym tygodniu, 25 października, odbędą się Jesienne Targi Edukacyjne. W Powiatowym Centrum Edukacyjnym przedstawiona zostanie m.in. oferta szkoleniowa Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku. W czwartek, 25 października, w godzinach od 8:30 do 15 odbędą się Jesienne Targi Edukacyjne. Wydarzenie…

Wybory 0

Za dwa dni, 21 października, w całym kraju wybierać będziemy radnych do samorządów terytorialnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kampania wyborcza ustanie o północy 19 października, po czym obowiązywać zacznie cisza przedwyborcza. Od tego roku samorządowcy piastować będą swoje…

Społeczność 0

Nadleśnictwo Lębork będzie uczestniczyło w ogólnospołecznej akcji sadzenia lasu na terenach zniszczonych w ubiegłym roku przez nawałnicę. Dodatkowo, w sposób niezwykle oryginalny, zostanie upamiętniona 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W najbliższą sobotę (20 października) na terenie Nadleśnictwa Lipusz, które…

Edukacja 0

W Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. W gronie zaproszonych gości, oprócz lokalnych władz samorządowych, znalazł się również resortowy podsekretarz stanu Piotr Müller, który pojawił się w Słupsku z okazałym darem. Jubileuszowa, pięćdziesiąta inauguracja roku akademickiego…

Służby mundurowe 0

W środę (17 października) na placu Pokoju odbyła się prezentacja nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz pozostałego sprzętu będącego na wyposażeniu OSP Lębork. Pojazd kosztował blisko milion złotych. Ochotnicza Straż Pożarna w Lęborku czynnie wspiera Państwową Straż Pożarną w działaniach ratowniczo-gaśniczych głównie…

Społeczność 0

Trwający w Słupsku Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza stał się pretekstem do zorganizowania gry miejskiej „Pogoń za Witkacym”. W imprezie przygotowanej przez Liceum Plastyczne im. S.I. Witkiewicza uczestniczyło kilkudziesięciu uczniów szkół podstawowych. Grupy młodzieży ze słupskich szkół podstawowych…

Projekty 0

Słupsk pochwalił się koncepcją budowy centrum sportowo-kulturalno-rekreacyjnego na terenie obecnego Parku Kultury i Wypoczynku. Koncepcji przestrzennej towarzyszy również koncepcja pozyskania pieniędzy na realizację. Słupski Park Kultury i Wypoczynku, przestrzennie największy w mieście, doczekał się koncepcji zagospodarowania. Miasto, co podkreślił podczas…

Inwestycje 0

W Lęborku trwa budowa skweru – terenu rekreacyjnego pomiędzy ulicą Przymurną a rzeką Łebą. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum”. Ciężki sprzęt wjechał na plac nad…

Edukacja 0

W Słupsku na etatach zatrudnionych jest 1686 nauczycieli i 568 pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli. Najbardziej zasłużeni z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali wysokie wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w pracy oraz wkład w rozwój edukacji dzieci i…

1 2 3 210