LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wybrana kategoria:  Głobino 

Głobino

Projekty 0

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie ewentualnej budowy biogazowni w granicach administracyjnych miasta złożył w ratuszu jeden z warszawskich biznesmenów. Magistrat decyzję wydał, bo musiał, ale to nie oznacza, że taka przetwórnia w tym miejscu powstanie. Wniosek złożony został…

Bezpieczeństwo 0

Podczas prac ziemnych prowadzonych w podsłupskim Płaszewku robotnicy trafili na niewypały z II wojny światowej. Zostały one zabezpieczone, a następnie wywiezione na poligon. Niewybuchy znaleźli robotnicy na jednym z placów budowy w strefie ekonomicznej Płaszewko niedaleko Głobina. Na miejsce odkrycia…