LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wybrana kategoria:  Głobino 

Głobino

Bezpieczeństwo 0

Podczas prac ziemnych prowadzonych w podsłupskim Płaszewku robotnicy trafili na niewypały z II wojny światowej. Zostały one zabezpieczone, a następnie wywiezione na poligon. Niewybuchy znaleźli robotnicy na jednym z placów budowy w strefie ekonomicznej Płaszewko niedaleko Głobina. Na miejsce odkrycia…