LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wybrana kategoria:  Polska 

Polska

Varia 0

Poniżej zamieszczamy treść obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku. Zawiera ono pełny wykaz kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Lęborku z podziałem na okręgi wyborcze. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach…

Felietony 0

Było o wyborczych pomysłach komitetu dwojga słupskich prezydentów kontynuujących wirtualne sukcesy mijającej kadencji. Było o dziwnym rozdwojeniu jaźni nowoczesnej i obywatelskiej koalicji, która w sferze rządzenia miastem jednocześnie stanowiła wiodącą siłę w dotychczasowej radzie i z władzą walczyła. Inaczej mówiąc…

Projekty 0

Słupsk pochwalił się koncepcją budowy centrum sportowo-kulturalno-rekreacyjnego na terenie obecnego Parku Kultury i Wypoczynku. Koncepcji przestrzennej towarzyszy również koncepcja pozyskania pieniędzy na realizację. Słupski Park Kultury i Wypoczynku, przestrzennie największy w mieście, doczekał się koncepcji zagospodarowania. Miasto, co podkreślił podczas…

Inwestycje 0

W Lęborku trwa budowa skweru – terenu rekreacyjnego pomiędzy ulicą Przymurną a rzeką Łebą. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum”. Ciężki sprzęt wjechał na plac nad…

Edukacja 0

W Słupsku na etatach zatrudnionych jest 1686 nauczycieli i 568 pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli. Najbardziej zasłużeni z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali wysokie wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w pracy oraz wkład w rozwój edukacji dzieci i…

Konkursy 0

W czwartek po raz 21. zainaugurowany zostanie w Słupsku Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza. W bloku prezentacji konkursowych znalazły się m.in. spektakle teatralne, happeningi, projekty plastyczne, fotograficzne, taneczne, a nawet animacje komputerowe. Już jutro, 18 października, rusza w…

Zwierzęta 0

Wielkie zaskoczenie mieszkańców powiatu lęborskiego wzbudziło pojawienie się na terenie gminy Wicko… żubra. Zwierzę nie tylko było widziane, ale również udało się jego pobyt – w niespotykanym dla tego osobnika miejscu – uwiecznić na fotografiach. Sensację, i to raczej uzasadnioną,…

Varia 0

W najbliższą niedzielę wyborcy udadzą się do urn. Wśród nich jest grono osób niepełnosprawnych. Słupski ratusz od wielu lat umożliwia im bezpłatny dojazd do lokali wyborczych. Poniżej zamieszczamy komunikat dotyczący tej możliwości transportowej. Wzorem lat ubiegłych Urząd Miejski w Słupsku…

Varia 0

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Na podstawie art. 435 § 1 w…

Felietony 1

Jak już wspomniałem, rzadko mawia się, że „lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć”. Ale pamiętać o tym przysłowiu warto chociażby w związku z wyborami, bo znak „x” postawiony we właściwym miejscu – jak głoszą kandydaci – otworzy nam…

Historia 0

Popadająca w ruinę zabytkowa kaplica, znajdująca się w miejscowości Garczegorze, doczeka się renowacji. W tym celu rozpoczęto inwentaryzację obiektu oraz złożonych w nim pochówków. Na miejscu prace prowadzi m.in. grupa archeologów. Tajemnica związana z pochówkami zachowanymi w zabytkowej kaplicy grobowej…

Teatr 0

Rozlanie cuchnącego płynu w sali widowiskowej filharmonii i teatru spowodowało wyłączenie jej z użytkowania na blisko miesiąc. Spowodowało to wiele perturbacji organizacyjnych i strat finansowych. Teraz pojawiła się szansa na ustalenie sprawcy. Propozycje programowe Festiwalu Scena Wolności wzbudziły szeroką dyskusję…