LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wybrana kategoria: Na topie

Na topie

Prawo 5

Jeden z mieszkańców Lęborka złożył w miejscowej prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez innego lęborczanina. Zawiadamiający twierdzi, że potencjalny winowajca dopuścił się publicznego, bo zamieszczonego na portalu Facebook, znieważenia Prezydenta RP. Przed dwoma dniami do Prokuratury Rejonowej w Lęborku…

Prawo 3

Dnia 23 lipca miało miejsce ostatnie z przeprowadzonych pod siedzibą Sądu Rejonowego w Słupsku zgromadzeń związanych z protestami przeciwko rządowej ustawie o Sądzie Najwyższym. Sprawa może jednak mieć ciąg dalszy. Jeden z mieszkańców miasta złożył w prokuraturze wniosek o popełnieniu…

Infrastruktura 0

Dziś do Słupska z gościnną wizytą przybyła komisarz Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska. Jednym z zapowiadanych tematów rozmów była droga ekspresowa S6. Elżbieta Bieńkowska została rzecznikiem Słupska w sprawie wsparcia samorządu w staraniach o realizację budowy drogi ekspresowej…

Społeczność 0

Mieszkańcy wsi Grabin w gminie Dębnica Kaszubska od pewnego czasu nie mogą korzystać z jednej z dróg prowadzących do ich miejscowości. Tę wykupił i zamknął okoliczny przedsiębiorca, który chce w pobliżu otworzyć skład drewna. Grabin to mała wieś w gminie…

Inwestycje 0

Rozpoczęto przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogami powiatową i gminną wraz z budową mostu na rzece Kisewa w miejscowości Nowa Wieś Lęborska. Do czasu zakończenia prac remontowych będzie obowiązywała nowa organizacja ruchu drogowego w kierunku Łeby. Kierowców jadących…

Sport 0

Akademia Małego Lekkoatlety istnieje dokładnie 3 lata. Dzięki sukcesom sportowym stała się w różnych kategoriach wiekowych jednym z najlepszych klubów w województwie pomorskim. Akademia Małego Lekkoatlety specjalizuje się w zajęciach ogólnorozwojowych i treningach lekkoatletycznych. W klubie zarejestrowanych jest około 400…

Bezpieczeństwo 0

Uczniowie w całym kraju zakończyli rok szkolnych, a w nadmorskich kurortach turystycznych rozpoczął się sezon wakacyjny. W tym roku bezpieczeństwa na plażach i kąpieliskach strzec będzie ponad 60 ratowników ze słupskiego WOPR-u. Ratownicy słupskiego WOPR-u podczas sezonu będą strzec bezpieczeństwa…

Relacje 2

Ruch Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza coraz prężniej działa na terenie Lęborka. Niedawno uruchomiono lęborski oddział kancelarii, w której udzielana jest bezpłatna pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Dotychczas większość zgłaszanych przez lęborczan spraw dotyczyła problemów związanych z przydziałem…

Radni 0

Podczas dzisiejszej sesji radni miejscy nie udzielili absolutorium Robertowi Biedroniowi, prezydentowi Słupska. Debatowano też nad sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Robert Biedroń nie otrzymał od rajców absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016. Podczas dzisiejszego posiedzeniu radni ostro krytykowali pracę…

Organizacje pozarządowe 6

Działacze Ruchu Sprawiedliwości Społecznej wraz Piotrem Ikonowiczem byli organizatorami dzisiejszej demonstracji antysamorządowej. Wraz z mieszkańcami Lęborka wyrażono sprzeciw wobec sposobu prowadzenia przez miasto gospodarki mieszkaniowej. Na lęborskim placu Pokoju zgromadzili się działacze Ruchu Sprawiedliwości Społecznej i mieszkańcy miasta. W ich…