LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Logistyka w akademii

0

Logistyka to nowy kierunek studiów, który niebawem pojawi się w ofercie kształcenia Akademii Pomorskiej. Studenci będą mogli wybrać aż trzy specjalności. Dla chętnych nabór rusza już w styczniu.

Już od następnego semestru w Akademii Pomorskiej ruszy nowy kierunek – logistyka. Studia są odpowiedzią na potrzeby regionalnego rynku pracy i rosnącego zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny. Chętni będą mogli wybrać jedną z trzech specjalności: transport i spedycja, logistyka morska oraz systemy magazynowe.

Mam też w naszym regionie sporo absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na kierunku logistyka i wychodzimy z założenia, że budujemy ofertę dydaktyczną umożliwiającą młodym mieszkańcom Słupska i regionu pozostanie tutaj. To próba podjęcia działań, które zahamowałyby odpływ młodych ludzi do innych miast, tam gdzie zdobywają wykształcenie, a potem zdobywają pracę – mówi prof. dr hab. Andrzej Urbanek z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Studenci podczas nauki zdobędą wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania logistyką w fazie zaopatrzenia i produkcji czy przepływu informacji i towaru. Zapoznają się także z prawem, negocjacjami biznesowymi i analizą rynku. Branża logistyczna jest jedną z najszybciej rozwijających się w kraju. W ostatnich latach zanotowany został wzrost powierzchni magazynowej wynoszący 50 procent.

Polska ma największe udziały w rynku w zakresie obsługi transportu i spedycji międzynarodowej – mówi prof. zw. dr hab. Piotr Niedzielski. – Nasi przewoźnicy, nasze firmy w transporcie samochodowym są potęgą w Europie – słyszymy o tych uregulowaniach, gdzie w pewnym zakresie chce się to ograniczyć. Do obsługi wszystkich strumieni potrzeba osób, a Akademia Pomorska w istotny sposób chce się włączyć w ten element.

Branża logistyczna w Polsce zatrudnia około połowy miliona osób. Specjaliści z tej dziedziny mogą liczyć na średnie zarobki wynoszące 4-6 tysięcy złotych. Studia w akademii będą prowadzone w systemie stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym. Rekrutacja startuje 27 stycznia i zakończy się 14 lutego. (opr. jwb)

Skomentuj