LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Remonty ulic w Ustce

0

Magistrat w Ustce informuje, że miasto z powodzeniem aplikowało o środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w edycji 2020, otrzymując dofinansowanie na remont trzech usteckich ulic. W działaniach na rzecz wsparcia inwestycji uczestniczył także Piotr Müller, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i rzecznik rządu.

Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ustka podaje, że otrzymane dofinansowanie obejmie przebudowę ulicy Jagiellońskiej (wartość projektu 2.499.416 złotych, w tym 50% dofinansowania), ulicę Leśną (wartość projektu 2.676.500 złotych, w tym 50% dofinansowania) oraz Mickiewicza (wartość projektu 3.651.720 złotych, w tym 50% dofinansowania).

Łącznie wysokość otrzymanego wsparcia finansowego na wszystkie trzy inwestycje wynosi 4.413.818 złotych. Celem planowanych modernizacji jest dostosowanie infrastruktury ulic do wymogów i standardów bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców. Drogi mają uzyskać nową, skoordynowaną nawierzchnię i geometrię. (jwb)

Skomentuj