LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Gminy też skorzystają

0

Dodatkowe pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych spłynął także do gmin z regionu słupskiego. Łącznie na wszystkie inwestycje drogowe w powiecie przeznaczone ma zostać ponad 20 mln złotych.

Samorządowcy z regionu słupskiego mają powody do zadowolenia. Wszystkie wnioski powiatu o dofinansowanie zostały pozytywnie rozpatrzone. Przebudowane zostaną trzy ważne trasy przebiegające przez gminy Kępice, Kobylnica, Ustka i Słupsk. Między inny na liście znalazł się drugi etap budowy dróg Łosino – Barcino oraz Ustka – Objazda.

Pierwszy etap remontu na drodze Przewłoka – Objazda zakończy się w październiku na odcinku do Wytowna, natomiast drugi etap na odcinku od Wytowna do Objazdy będzie realizowany do końca maja 2010 roku z wkładem otrzymanym z dofinansowania – informuje Paweł Lisowski, starosta powiatu słupskiego. – To bardzo ważna droga nie tylko ze względu na ruch turystyczny, ale też dla mieszkańców gminy Ustka. Kolejny wniosek, który uzyskał rekomendację jest dla nas niespodzianką, bo ta droga była na liście rezerwowej. Będzie przebudowana droga powiatowa w miejscowości Grąsino.

Inwestycje przedstawione do dofinansowania przez powiat wymagały jednak 50-procentowego wkładu własnego. W uzbieraniu wymaganych pieniędzy pomogły gminy, przez które przechodzą drogi. Niezbędne kwoty podzieliły z powiatem po połowie i wzięły na siebie ciężar 25 procent wkładu własnego. Co ważne starostwo złożyło już wnioski o dotacje na przyszły rok i także liczy na pozytywne rozstrzygnięcie.

Do końca sierpnia mogliśmy składać wnioski na kolejne drogi, na rok 2020 – mówi Paweł Lisowski. – Mogliśmy złożyć wnioski na te drogi, na remont których dysponujemy dokumentacją i pozwoleniem na budowę. Między innymi złożyliśmy wnioski na trzeci etap drogi Łosino – Barcino, drogę w gminach Główczyce i Potęgowo łączącą S6 z DK 213, czyli od Potęgowa przez Stowięcino do Pobłocia. Kolejny wniosek dotyczy dróg Smołdzino – Żelazo i miasta Ustka.

Z rozdania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych może być szczególnie zadowolona gmina Słupsk, która otrzymała pieniądze na kilka zadań.

Bardzo się cieszymy również dlatego, że Funduszu Dróg Samorządowych otrzymaliśmy dofinansowanie również na odcinek gminny w miejscowości Grąsino, więc teraz wspólnie z powiatem możemy ogłaszać przetarg i myślę, że cała droga Jezierzyce – Grąsino będzie w przyszłym roku wykonana – mówi Barbara Dykier, wójt gminy Słupsk. – Generalnie gmina otrzymuje dofinansowanie w kwocie 3,1 miliona złotych między innymi na drogę w Grąsinie, ulicę Boczną w Siemianicach, na trzeci etap modernizacji dróg Redzikowo Osiedle, ulicę Spacerową w Bierkowie i zakończenie drogi w Gałęzinowie.

Dużym beneficjentem dofinansowania została też gmina Kobylnica.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę układu komunikacyjnego w Kwakowie – podkreśla Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica. – Przebudowa ulicy Leśnej jest bardzo ważna. Od dłuższego czasu zabiegaliśmy o budowę tej drogi i dopiero w roku bieżącym dostaliśmy dofinansowanie.

Powiat słupski posiada największą sieć dróg w województwie pomorskim. To ponad 700 km przy średniej wynoszącej około 250.

Skomentuj