LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Gmina buduje

0

Gmina Słupsk sukcesywnie powiększa posiadany zasób lokali komunalnych. Już niedługo w Jezierzycach za ponad 17 milionów złotych zostaną wybudowane kolejne 72 mieszkania. Inwestycja ma całkowicie rozwiązać problemy mieszkaniowe w gminie.

W najbliższym czasie gmina Słupsk znacząco poszerzy swój zasób lokali komunalnych. W podsłupskich Jezierzycach powstaną dwa budynki, w każdym po 36 mieszkań, w tym cztery lokale przystosowane do potrzeb rodzin z niepełnosprawni dziećmi. W 2020 roku planowane jest oddanie pierwszego budynku, natomiast drugi udostępniony zostanie 2021 roku. Gmina liczy, że inwestycja całkowicie rozwiąże problem mieszkaniowy na jej terenie.

Oczekujących mamy około 75 rodzin, nie licząc osób czy rodzin, które złożyły wnioski o zamianę mieszkań – mówi Adam Jaśkiewicz, wicewójt gminy Słupsk. – Ponieważ przepisy zostały znowelizowane i wprowadzono nowe umocowania prawne co do tego, w jaki sposób należy weryfikować dochody najemców i jak postępować z tymi, którym znacznie poprawiła się sytuacja życiowa, finansowa, zakładamy, że nastąpi rotacja tych najemców. W ten sposób, odzyskując część zasobu mieszkaniowego i budując kolejny, doprowadzimy do tego, że problem mieszkaniowy w gminie Słupsk zostanie rozwiązany.

Obecnie baza mieszkaniowa gminy Słupsk i Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego to ponad 300 lokali i jest systematycznie rozwijana. Niedawno do użytku oddano nowe budynki w Lubuczewie oraz przejęto od wojska lokale w Redzikowie.

Poza lokalami, które przejęliśmy od Agencji Mienia Wojskowego, od dawnych Gospodarstw Rolnych, rozbudowujemy także od kilku lat własny zasób. Tego typu budownictwo powstało m.in. w Jezierzycach, Lubuczewie, Krzemienicy. Rozbudowany został również zasób mieszkaniowy Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego o budynki wielorodzinne w Jezierzycach, Siemianicach, tam wynajmuje je GTBS, natomiast nasze budynki nowe powstały w Lubuczewie, Krzemienicy oraz teraz i wcześniej w Jezierzycach. Różnica jest taka, że budujemy budynki wielorodzinne o nieco lepszym standardzie, przede wszystkim większym metrażu, zaczynając od dwupokojowych – mówi Adam Jaśkiewicz.

Łączna wartość inwestycji realizowanej przez ościenny samorząd to ponad 17 milionów złotych, z czego 8 milionów to pożyczka udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego. (opr. jwb)

Skomentuj