LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Rekompensata – na co i dlaczego

0

Oczekiwane przez mieszkańców regionu słupskiego i od wielu lat zapowiadane przez rząd rekompensaty za budowę w Redzikowie tarczy antyrakietowej nareszcie zaczynają nabierać realnego kształtu. Wiadomo już, że będzie to kwota 90 milionów złotych równo podzielona między trzy samorządy – miasto Słupsk, gminę Słupsk i powiat. W krótkim czasie trzeba było zastanowić się, na co te pieniądze przeznaczyć.

Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska, uczestniczyła w spotkaniu ze stroną rządową, podczas którego zapadły istotne decyzje dotyczące rekompensat. Poza nią na spotkaniu reprezentowane były także samorządy, które poniosły największe straty z powodu ograniczeń podyktowanych przez fakt istnienia na ich terenie tarczy antyrakietowej.

Prezydent Słupska w swojej wypowiedzi szeroko omówiła zakres potrzeb miasta i wyjaśniła, dlaczego podjęto decyzję o wykorzystaniu rekompensaty na działanie właśnie na tych, a nie innych obszarach. Najważniejsze, według niej są działania, które w konsekwencji służyć będą dalszemu rozwojowi Słupska, a więc zbrojenie terenów, budowa dróg i remonty istniejącej infrastruktury. Materiał filmowy zawiera całość rozważań prezydent Słupska.

Tę wypowiedź zarejestrowaliśmy w miniony czwartek. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka potwierdziła fakt umieszczenia w przesłanych dokumentach tych zadań, które wcześniej zapowiadała. (opr. rkh)

Skomentuj