LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wykup z kolejną ulgą

0

Przekształcenie gruntów mieszkaniowych będących w użytkowaniu wieczystym wiąże się ze spłatą przez kolejne 20 lat , ale można ubiegać się o jednorazową spłatę z uwzględnieniem bonifikaty 60% lub 99%. Słupsk ustalił 60-procentowy rabat dla tych, którzy zdecydują się na jednorazową wpłatę należności. Jest jednak grupa mieszkańców, która może ubiegać się o rabat sięgający nawet 99 procent.

Przypominaliśmy wczoraj o możliwości skorzystania z 60-procentowej bonifikaty przy wykupie gruntów o funkcjach mieszkaniowych będących w użytkowaniu wieczystym. Bonifikata w tej wysokości dotyczy jedynie tych właścicieli, którzy zdecydują się na jednorazową wpłatę. Z blisko 10 tysięcy uprawnionych do tego słupszczan do tej pory skorzystało niewielu ponad 500. Tymczasem w połowie roku w obowiązujących przepisach pojawił się nowy zapis.

Od 13 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy, także związana z wieczystym użytkowaniem, która umożliwia o ubieganie się o bonifikatę nawet 99 procentową – informuje Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska. – Dotyczy to osób z niepełnosprawnościami, rodzin wielodzietnych i kombatantów. Rzecz zupełnie nowa, dodatkowa w tej ustawie. W Słupsku takie przypadki mamy. Musimy doprecyzować, co to jest rodzina wielodzietna, ale – jak sądzę – będzie to wynikać z rozporządzenia do tej ustawy. Te osoby będą mogły skorzystać z wyższej niż tylko 60 procent bonifikaty. To oczywiście komplikuje procedowanie spraw, które już rozpoczęliśmy, ale bardzo się cieszymy bo ten przepis wspierać będzie tych ludzi, którzy są w trudniejszej sytuacji, jak właśnie kombatanci czy rodziny wielodzietne.

Nie jest wykluczone, że wśród tych którzy już złożyli wnioski o wykupienie swojej dzierżawy wieczystej są słupszczanie objęci nową zniżką. Bardziej prawdopodobne jest jednak to, że większość właścicieli takich gruntów nie wiedziała o nowej bonifikacie, a wniosku nie składała ze względów prozaicznych – braku pieniędzy. Teraz będzie o to łatwiej. (opr. rkh)

Skomentuj