LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Prewencja, ale inaczej

0

W Gimnazjum nr 4 w Słupsku odbył się międzyszkolny turniej edukacyjno-sportowy „Prewencja, ale inaczej”. Młodzież z słupskich szkół rywalizowała ze sobą w różnych konkurencjach sprawnościowych oraz w teście z zakresu bezpieczeństwa i prewencji.

Niemalże wszyscy siódmoklasiści z słupskich szkół podstawowych wzięli dziś udział w turnieju pod nazwą „Prewencja ale inaczej”. Składał się on z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Pierwszą częścią był test złożony z pytań między innymi z zakresu prawa i odpowiedzialności prawnej.

Przeprowadzamy dzisiaj test wiedzy – mówi Edyta Żuk z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. – Jest to zestaw szesnastu pytań dotyczących uzależnień, ale głównie odpowiedzialności karnej, oraz zasad zachowania się na drodze, czyli bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wyłaniamy trzy najlepsze drużyny, które są nagradzane, ale naszym głównym celem jest wzmocnienie w młodzieży poczucia bezpieczeństwa, żeby zawsze zwracali uwagę, jak zachowują się na drodze. Chodzi też o to, żeby mieli świadomość, że po ukończeniu trzynastego roku życia mogą już odpowiadać karnie przed sądem rodzinnym.

Drugą częścią były zmagania sprawnościowe na przygotowanych torach przeszkód.

Jest to program wieloletni sfinansowany przez urząd miasta – informuje Barbara Niesterowicz, wiceprezes stowarzyszenia Bezpieczny Region Słupski. – Realizujemy go głównie we współpracy z Komendą Miejską Policji w Słupsku. W części sportowej rywalizują nie tylko grupy młodzieży. Jest również konkurencja dla opiekunów.

Prewencja, ale inaczej” jest okazją do kształtowania świadomości prawnej młodych ludzi. Sposób, w jaki zorganizowana jest akcja oraz nagrody zachęcają młodzież do rywalizacji i tym samym nabywania wiedzy, która będzie przydatna w codziennym życiu. (opr. rkh)

Skomentuj