LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

500+ w Lęborku

0

Od 1 lipca można składać wnioski o 500+ na nowy okres zasiłkowy. W ramach rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ubiegłym roku na realizację tego zadania Lębork otrzymał ponad 21 milionów złotych.

Rządowy program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, potocznie zwany „500+”, polega na co miesięcznym finansowym wpieraniu rodzin z dziećmi. Od 1 lipca kwota 500 złotych będzie przysługiwała na każde dziecko w rodzinie.

W tym roku wnioski składać można już od 1 lipca droga elektroniczną prze Empatię, e-Pułap i bankowość elektroniczną – informuje Elżbieta Michalska, kierownik MOPS w Lęborku. – Natomiast od 1 sierpnia można składać papierowo. Tegoroczne wnioski dotyczą także dzieci, które dotychczas nie były uprawnione, czyli na pierwsze dziecko, które wcześniej obejmowało kryterium dochodowe. Teraz kryterium dochodowego nie ma i wszystkie dzieci będą uprawnione do świadczenia 500+.

W Lęborku tylko w 2018 roku na realizację tego zadania zostało przeznaczone około 21 milionów złotych. Dotychczas średnio świadczeniem objętych było około 3,5 tysiąca dzieci z gminy miejskiej Lębork. Teraz uprawnionych może być około 6,5 tysiąca.

W ostatnim czasie o przedstawienie zestawienia otrzymanej i wydatkowanej przez lęborski MOPS dotacji na świadczenie wychowawcze 500+ wystąpił jeden z miejskich radnych.

Wystąpiłem o przedstawienie informacji z trzech lat – mówi Łukasz Kuriata, radny miejski, przewodniczący klubu radnych PiS. – Zestawienie wpłynęło bardzo szybko i dowiedziałem się z niego, że w ciągu trzech lat do Lęborka wpłynęło około 66 milionów złotych. Myślę, że dane o programie 500+ dla każdego są bardzo istotne, bo każdy chce wiedzieć, w jaki sposób środki publiczne są wydawane czy przekazywane.

Świadczenie wynikające z rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie podlega egzekucji komorniczej i nie jest wliczane do dochodu. (opr. rkh)

Skomentuj