LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Droga do Popowa

0

Ponad 5 milionów 700 tysięcy złotych ma kosztować przebudowa czterokilometrowego odcinka drogi w kierunku miejscowości Popowo w powiecie lęborskim. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W poniedziałek (27 maja) w Starostwie Powiatowym w Lęborku podpisano umowę o partnerstwie przy przebudowie odcinka drogi powiatowej w kierunku Popowa. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli starosta lęborski wraz z zastępcą, wójt gminy Cewice oraz wójt gminy Linia (powiat wejherowski).

Jest to droga bardzo potrzebna mieszkańcom całego powiatu lęborskiego i min Linia oraz Cewice – zaznacza Alicja Zajączkowska, starosta lęborski. – Korzystamy z niej wtedy, gdy chcemy ominąć korki, jakie mogą być na głównych drogach do Trójmiasta. Cieszę się, że udało nam się dopracować porozumienia i dzisiaj możemy je spokojnie podpisać.

Bogusława Engelbrecht, wójt gminy Linia nie kryła, że to trudne porozumienie udało się zawrzeć również ze względu na korzyści płynące z remontu tej drogi. Młodzież z powiatu wejherowskiego dojeżdża nią do szkół, mieszkańcy korzystają z opieki lekarskiej w miejscowości przy niej leżących, a i pogotowie dojeżdżające z Lęborka będzie miało łatwiejsze zadanie.

Również Jerzy Bańka, wójt gminy Cewice nie krył, że waga tej inwestycji dla mieszkańców jego gminy pozwoliła – przy akceptacji zadania przez radnych – na wygospodarowanie dodatkowych środków finansowych

Zgodnie z zapisami umowy droga ma być oddana do użytku do końca grudnia tego roku.

My na razie podpisujemy umowę na pierwszy odcinek – wyjaśnia Edmund Głombiewski, wicestarosta lęborski. – Jest to odcinek najbardziej kosztowny. To cztery kilometry, które kończą się jeszcze przed granicą powiatu,

Warto przypomnieć, że wartośc tej umowy to ponad 5 mln 700 tys. złotych – mówi Alicja Zajączkowska. – 2 mln 853 tys. zł wynosi dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2019), objętego finansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Reszta to nasza składka i dzięki temu robimy drogę.

Do połowy stycznia 2020 roku powiat ma przedłożyć partnerom sprawozdanie z realizacji tej inwestycji, zawierające spis kosztów, kopie umów oraz faktur. Wcześniej, partnerzy będą mogli wskazać swoich przedstawicieli do komisji odbiorowej inwestycji. (opr. rkh)

Skomentuj