LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Słupska konferencja marynistów

0

W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku odbyła się piąta Słupska Konferencja Marynistyczna, której celem było omówienie lokalnych działań Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Programu Edukacji Morskiej. Podsumowano też IV Pomorski Konkurs o Tytuł Mistrza Nawigacji.

W 1918 roku założono stowarzyszenie Bandera Polska, którego kontynuatorem jest obecnie Liga Morska i Rzeczna. Po II wojnie światowej i zmianach politycznych organizacja została rozwiązana. Na jej powrót czekano prawie 30 lat i 22 kwietnia 1981 roku zarejestrowano stowarzyszenie Liga Morska. Misją, która od samego początku przyświecała Lidze, było kształtowanie i stałe rozwijanie świadomości morskiej społeczeństwa polskiego oraz edukowanie młodzieży w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodnej. 12 grudnia 2018 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej. Niesie to ze sobą wiele korzyści.

Przejawia się to w praktyce w jeszcze większej aktywności w kontaktach ze społeczeństwem, z młodzieżą – mówi Waldemar Parus, członek zarządu głównego Ligi Morskiej i Rzecznej – poprzez różne formy artystyczne, od festiwali po wystawy i prezentacje, czyli to, co ma wpływ na propagowanie na szeroką skalę Ligi Morskiej i Rzecznej, i to zarówno naszej oddziałowej, jak i krajowej.

W regionie słupskim działalność Ligi Morskiej w głównej mierze wspierają dwie szkoły – Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy i Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku. Z ich społeczności Liga rekrutuje do swojej struktur największą liczbę członków.

W tym roku nastąpiło również podsumowanie IV Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji.

Komentarza na pewno wymaga to, że jest to już konkurs na szczeblu wojewódzkim – podkreśla Dariusz Kloskowski, prezes Fundacji Sub Ventum. – Startowaliśmy od takiego malutkiego konkursiku, gdzie na początku były tylko tzw. potyczki matematyczne na mapie morskiej, a potem przerodził się on w konkurs wojewódzki, którym objęci są już wszyscy uczniowie szkół należących do Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej. Oczywiście kolebką jest Słupsk i tutaj realizujemy wszystkie działania morskie na szczeblu wojewódzkim.

Pomimo dużej bariery, jaką jest zaawansowana matematyka, zainteresowanie nawigacją z edycji na edycję wzrasta. Dodatkową zachętą dla zainteresowanych jest bonus w postaci rejsu organizowanego przez Pomorski Związek Żeglarski

Bardzo za to dziękujemy, bo jest to czysta nawigacja w realu, którą uczniowie prezentują na akwenie, jakim jest Zatoka Gdańska – mówi Dariusz Kloskowski.

Tegoroczny konkurs wygrała Joanna Lisik, uczennica podstawówki w Ustce, która była też laureatką zeszłorocznej edycji turnieju.

Jestem z siebie bardzo dumna, że tak daleko doszłam. W konkursie biorę udział już po raz trzeci, za drugim razem uczestniczyłam w rejsie „Do granic Niepodległej” z okazji stulecia niepodległości – mówi Joanna Lisik, laureatka konkursu, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustce. – Mieliśmy zadania z rejsu, trzeba było zaznaczyć kierunki i miejsce, do którego płynęliśmy.

Coroczne konferencje czy Konkurs o Tytuł Mistrza Nawigacji to nie jedyne przedsięwzięcia organizowane przez słupski oddział Ligi Morskiej i Rzecznej. Pikniki żeglarskie w Kobylnicy, Słupsku i Ustce, piknik morsko-lotniczy w Darłówku oraz międzynarodowe konkursy literackie, fotograficzne i plastyczne poświęcone tematyce wodniackiej są codziennością tego stowarzyszenia. Dzięki działaniom podejmowanym przez LMiR zainteresowanie marynistyką w naszym powiecie wzrasta, a samo stowarzyszenie prężnie się rozwija. (opr. jwb)

Skomentuj