LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Bezpiecznie i komfortowo

0

Dostosowane do potrzeb, ale i komfortowe mają być dwa budynki przeznaczone na cel opiekuńczo-wychowawczy. Budowane są one na działce w Nowej Wsi Lęborskiej będącej własnością powiatu lęborskiego.

Dwa budynki na działce powiatu lęborskiego zostaną oddane do użytku w 2020 roku. Prace związane z ich budową w Nowej Wsi Lęborskiej są na zaawansowanym etapie. Jeden z obiektów już zadaszono. W placówkach znajdą się miejsca dla dzieci i młodzieży powyżej 10. roku życia, pozbawionych opieki i wychowania ze strony rodziców naturalnych.

Budowa trwa od listopada, więc około pół roku, a efekty są już widoczne – mówi Alicja Zajączkowska, starosta lęborski. Budynek jest w zasadzie w stanie surowym. Jest już dach. Budowa drugiego budynku też jest już zaawansowana. Na razie wydaliśmy mało pieniędzy, bo około pół miliona złotych, a cała inwestycja kosztować będzie 3 miliony 700 tysięcy, więc spodziewamy się dalszych obciążeń i płatności. Cieszę się, że wykonawca pracuje i jest systematyczny postęp robót. Myślę, że zgodnie z planem oddamy budynki do użytku w przyszłym roku.

Przypomnijmy, że dwie nowe placówki opiekuńczo-wychowawcze powstaną zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

To są pierwsze takie placówki w powiecie lęborskim zgodne z obowiązującymi przepisami – podkreśla Łukasz Łudziński ze Starostwa Powiatowego w Lęborku. – Budynki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budowane są też zgodnie z nowoczesnymi standardami. Będzie w nich między innymi wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Będzie to korzystne dla dzieci, które będą z nich korzystać.

Docelowo w każdej z placówek opiekuńczo-wychowawczych zamieszka określona liczba wychowanków.

W każdym budynku znajdzie miejsce 14 osób. Będą, oczywiście, wychowawcy, zarządcy placówki, do dyspozycji psycholog i pedagog… Myślę, że to wszystko spowoduje, że dzieci poczują się tutaj jak w dużej rodzinie – dodała Alicja Zajączkowska.

Budynki mają być też funkcjonalne oraz komfortowe. (opr. rkh)

Skomentuj