LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Ważne konsultacje

0

W najbliższym czasie ratusz przeprowadzi konsultacje dotyczące strategii rozwiązywania problemów społecznych w obszarze prowadzonej rewitalizacji. Dokument ma pomóc w diagnozie i rozpoznaniu niebezpiecznych zjawisk społecznych.

Głównym celem strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Słupsku na lata 2019-2025 jest lepsza identyfikacja niebezpiecznych zjawisk, które już dziś rejestrowane są w przestrzeni społecznej. Można do nich zaliczyć te związane z rozwojem nowoczesnych technologii komunikacji, jak na przykład cyberprzemoc. Badania nad dokumentem prowadzili socjolodzy i psycholodzy z uczelni w Łodzi i Białymstoku.

W wyniku tych badań powstał dokument, który nazywa się „Diagnoza i rekomendacje do polityk społecznych dla miasta Słupska” – informuje Rafał Jeka, pełnomocnik prezydenta Słupska ds. organizacji pozarządowych. – Są w nim zawarte wyniki badań, będące podstawą do tworzenia strategii, ponieważ ta strategia zawiera odpowiedzi na potrzeby, problemy, kwestie zgłaszane przez mieszkańców podczas rozmów, które trwały przez kilka miesięcy ubiegłego roku. Dokument składa się z ośmiu głównych obszarów.

Są to między innymi usprawnienia i zmiany w systemie, skuteczna profilaktyka w szkołach czy wreszcie wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Proces konsultacji będzie podzielony tak, aby każdy z obszarów strategii został dokładnie omówiony przez zainteresowanych.

To jest świetnie napisany materiał – mówi prezydent miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka – z bardzo czytelnymi rekomendacjami, czasami zaskakującymi. Na przykład – mówi o tym autor tego raportu – bardzo mało, co wynika z jego diagnozy, kontrolujemy sklepy monopolowe. Nie panujemy w ten sposób nad tym, kto naprawdę jest w większości klientem, czy rzeczywiście zasada prawnego zakazu sprzedaży alkoholu młodzieży do 18. roku życia jest respektowana. Mówi się także o tym, że nie wykorzystujemy narzędzi związanych ze wsparciem młodzieży w zakresie używania używek, ale nowszymi metodami, nie pogawędkami, bo one już dawno przestały być dla nich atrakcyjne.

W ramach konsultacji odbędzie się osiem spotkań z mieszkańcami – po cztery w magistracie i SCOPiES-ie przy ulicy Niedziałkowskiego. Spotkania przeprowadzone zostaną w terminach od 16 do 26 kwietnia. Szczegółowy harmonogram został udostępniony na stronie slupsk.pl. (opr. jwb)

 

 

Skomentuj