LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Baśnie na scenie

0

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku organizuje kolejną edycję imprezy promującej czytelnictwo wśród uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych. Tegoroczny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych odbędzie się 2 kwietnia, a motywem przewodnim są baśnie Hansa Christiana Andersena.

Przeglądy teatralne z udziałem najmłodszych mieszkańców Lęborka cieszą się dużym powodzeniem. W przygotowanie przedstawień, chociażby jasełkowych, angażują się nie tylko placówki oświatowe, ale też rodzice uczniów. Organizatorzy kolejnych takich teatralnych spotkań, czyli Miejska Biblioteka Publiczna, liczą na to, że nie inaczej będzie i tym razem. Tym bardziej, że na scenie zaprezentują się uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Motywem przewodnim tegorocznego konkursu są baśnie Hansa Christiana Andersena, a czasu na przygotowanie zbudowanych na nich inscenizacji pozostało niewiele. Przegląd rozpocznie się 2 kwietnia o godz. 10 w Lęborskim Centrum Kultury Fregata. Na ten dzień przypada rocznica urodzin autora Brzydkiego kaczątka i innych popularnych baśni. Termin dostarczenia kart zgłoszenia do działu dla dzieci MBP upływa 26 marca. Zgłoszenie przesłać można również drogą elektroniczną na adres dzieciecy@biblioteka.lebork.pl.

Organizatorzy mają prośbę do uczestników o pozostanie w LCK do końca przeglądu, gdyż – o czym przypominają – „założeniem imprezy jest nie tylko zaprezentowanie własnych dokonań, ale też wymiana doświadczeń i dobra zabawa w gronie miłośników teatru”. (rkh)

Skomentuj