LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Więcej pieniędzy na endoprotezy i psychiatrię

0

Prawie 10 milionów złotych więcej pomorski NFZ przeznaczy na wszczepianie endoprotez stawów biodrowego i kolanowego w 2019 roku. Pieniądze otrzyma jedenaście pomorskich szpitali. Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie około 670 zabiegów z zakresu endoprotezoplastyki. Wstępny plan finansowy pomorskiego Funduszu zakładał przeznaczenie na ten cel w 2019 roku ponad 40 milionów złotych.

Wzrosną też o ponad 420 tysięcy złotych – z wstępnie planowanej kwoty ponad 13,8 do ponad 14,2 miliona złotych – nakłady pomorskiego NFZ w 2019 roku na opiekę psychiatryczną. Dodatkowe pieniądze, pochodzące ze środków własnych POW NFZ, przeznaczone zostaną na ambulatoryjne leczenie psychiatryczne osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na schizofrenię. Decyzję o zwiększeniu środków na ten rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej pomorski NFZ podjął po dokonaniu szczegółowej analizy sprawozdań dotyczących opieki psychiatrycznej na obszarze województwa pomorskiego, która wykazała zauważalny wzrost na tym terenie liczby pacjentów, u których zdiagnozowano jedno z najcięższych zaburzeń psychiatrycznych, jakim jest schizofrenia. (red. na podst. komunikatu NFZ)

Skomentuj