LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

0

Na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku ostrzega przed możliwością wystąpienia silnego wiatru. Stopień zagrożenia: 2, ważność: od godziny 22.00 dnia 15.03.2019 do godziny 7.00 dnia 16.03.2019, obszar wystąpienia zjawiska: Słupsk, powiat słupski.

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru z zachodu o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach miejscami do 100 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska – 80 procent.

Mieszkańcy proszeni są o zabezpieczenie rzeczy pozostawionych na balkonach lub posesjach i unikanie schronienia pod drzewami, w pobliżu linii energetycznych, wysokich kominów i tablic reklamowych. Należy także omijać przejścia wzdłuż ścian starych, zniszczonych budynków. (jwb)

Skomentuj