LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Nowocześnie o urokach Słupi

0

Park Krajobrazowy Dolina Słupi otworzył w Słupsku Centrum Edukacji Ekologicznej. Nowoczesna placówka będzie rozszerzać świadomość odwiedzających na temat regionalnej fauny i flory.

Centrum Edukacji Ekologicznej „Słupia – rzeka wiedzy”, mieszczące się przy ulicy Poniatowskiego w Słupsku, powstało w ramach projektu „Edukacja dla Przyrody”. Środki na realizację zadania pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego, z którego sfinansowano także centrów edukacji trzech innych parków krajobrazowych: Nadmorskiego, Trójmiejskiego i Zaborskiego. Łączna wartość projektu wynosi około 9 milionów złotych. Placówka ma przede wszystkim kłaść nacisk na edukację na temat walorów przyrodniczych Parku Krajobrazowego Dolina Słupi.

Centrum skierowane jest do różnych grup odbiorców – mieszkańców Słupska, powiatów słupskiego i bytowskiego, turystów i wszystkich zainteresowanych poznaniem ekosystemu Słupi.

Pomieszczenia, w których teraz jesteśmy, to kiedyś kuchnia i stołówka – mówi Bożena Sikora z Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – wymagały więc generalnego remontu. Potem było wypełnianie treścią tych pomieszczeń. Głównym leitmotivem kompozycji jest Słupia oraz  walory i cała problematyka doliny rzecznej, bo chcemy także mówić o zabudowie, o regulacjach, o tym, że rzeka musi być korytarzem ekologicznym, a nie kanałem, który szybko odprowadza wodę do morza.

Główną atrakcją centrum jest sala wystawowa, w której znajdują się starannie wykonane makiety, odwzorowujące faunę i florę Doliny Słupi. Dioramy obrazują typowe dla tego ekosystemu gatunki oraz ich siedliska. Dzięki makietom rzeka pokazana jest praktycznie we wszystkim swoich etapach – od źródła w Sulęczynie aż do ujścia do Bałtyku. Centrum pokazuje cały przekrój ekosystemu zgodnie z tym, jak występuje w naturze.

Nie każdy z nas ma możliwość pojechania w teren, czasami są to duże odległości, czasami sam teren jest trudny, a tutaj, jeżeli państwo do nas zajrzycie, będzie mogli zobaczyć wszystkie siedliska nad rzeką Słupią, będziecie mogli niemalże ich dotknąć, przenieść się w naturalne środowisko – mówi Barbara Utracka-Minko z Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. – Zwiedzaniu towarzyszą też dźwięki, więc czujemy się, jakbyśmy naprawdę byli w terenie.

W przyszłości w centrum mają pojawić się tematyczne imprezy, na przykład noce nietoperzowe czy wystawy grzybów. Park Krajobrazowy Dolina Słupi prowadzi także lekcje edukacji przyrodniczej w terenie, podczas których tajniki natury zgłębiane są w bezpośrednim kontakcie z żywym organizmem parku. (opr. jwb)

Skomentuj