LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Nowi dyrektorzy szkół

0

W wyniku przeprowadzonych konkursów wyłoniono nowych dyrektorów szkół ponadpodstawowych. Zmiany na dyrektorskich stanowiskach nastąpią w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku.

Znane są wyniki konkursów przeprowadzonych w celu wyłonienia dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat lęborski. Edmund Głombiewski, wicestarosta lęborski powiedział, że komisje konkursowe przeprowadziły swoje postępowanie w tych placówkach, w których kończyły się dyrektorskie kadencje.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku bez zmian. Dyrektorem nadal będzie Danuta Rybak. Podobnie, jak w Powiatowym Ognisku Artystycznym w Lęborku, w którym praca na stanowisku dyrektora będzie kontynuowana przez Wojciecha Siedlika. Zmiany personalne nastąpią jedynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku.

Dotychczasowi dyrektorzy nie zdecydowali się na kontynuowanie swojej misji i mamy nowych dyrektorów wybranych w drodze konkursu – informuje Edmund Głombiewski. – W ZSO nr 2 dyrektorem został Tomasz Tutak, a w ZSGŻiA dyrektorem będzie Hanna Janczak.

Decyzja startu na dyrektora była dość trudna – mówi Tomasz Tutak, nowy dyrektor ZSO nr 2 w Lęborku. – Jestem od ponad 21 lat nauczycielem i miałem wrażenie, że może czas na nowe wyzwanie. Nie wiedziałem, czy to jest ten moment. Długo się wahałem i w końcu podjąłem tę decyzję. Oprócz doświadczenia jako nauczyciel w ZSO nr 1 mam też duże doświadczenie samorządowe. Znam pracę w szkole nie tylko od strony tablicy, od strony nauczyciela. Znam tę specyfikę także od strony organu prowadzącego. Wydaje mi się, że przyszedł dobry czas, aby spróbować swoich sił z trzeciego miejsca, czyli od strony dyrektora. Co prawda środowisko nie wygenerowało swojego kandydata na dyrektora, ale oczekuje, że moja praca będzie im bliska. Chciałbym, żeby to była szkoła bezpieczna dla uczniów, bezpieczna dla pracowników, żeby to była szkoła, która będzie się świetnie rozwijała i da impuls do pracu szkołom ponadpodstawowym w powiecie lęborskim.

Mam również ponad 20-letnie doświadczenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej – zaznacza Hanna Janczak, nowa dyrektor ZSGŻiA w Lęborku. Ale nie tylko stricte ta działalność. To również różne działania pozadydaktyczne. Począwszy od pracy z samorządem uczniowskim, poprzez pracę w zespołach przedmiotowych i międzyprzedmiotowych, zadaniowych po pracę w komisjach zdrowotnych, socjalnych, więc praca szkoły i od tej strony nie jest mi obca. Poza tym ma doświadczenie w zarządzaniu wyniesione ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie EDUQ, w którego jestem zarządzie, prowadzi przedsiębiorstwo społeczne. Mam nadzieję, że moje doświadczenie, wiedza połączone z e współpracą z gronem pedagogicznym i innymi pracownikami szkoły oraz uczniami i rodzicami przyniesie pozytywne efekty przede wszystkim dla naszych wychowanków.

Wyłonieni w konkursie kandydaci rozpoczną pracę na stanowiskach dyrektorskich od września tego roku. (opr. rkh)

Skomentuj