LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Młodzieżowa wymiana

0

Od września ubiegłego roku I Liceum Ogólnokształcące w Lęborku uczestniczy w międzynarodowym projekcie Erasmus+. Dzisiaj, 12 marca, przywitano uroczyście uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich w Grecji, Portugalii, Norwegii, Litwy oraz Rumunii.

Gośćmi lęborskiego liceum w dniach od 12 do 15 marca są uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich w Grecji, Portugalii, Norwegii, Litwy i Rumunii. W Lęborku przywitano ich w wyjątkowy sposób. W auli placówki zaprezentowały się zespół muzyki dawnej „Lunaris” oraz zespół tańca współczesnego i nowoczesnego „Luz” i „Luz 2” z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku.

Specjalny występ przygotowały również uczniowie z klasy o profilu artystycznym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku.

Szkolna społeczność ma nadzieję, że zaproszona w ramach międzynarodowej wymiany młodzież wraz z nauczycielami będzie miło wspominać chwile spędzone w Lęborku.

Nasze liceum w 2018 roku również przystąpilo do programu – mówiła Katarzyna Wach, dyrektorka I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku. – Chce być szkołą na miarę XXI wieku. Rozwijać nie tylko wiedzę, ale także kompetencje społeczne i kulturowe swoich uczniów, wśród których znajdują się także uczniowie z Kuby, Grecji i Niemiec. Mam nadzieję, że pobyt u nas upłynie wam w miłej atmosferze. Będzie okazja do pozyskania nowych przyjaciół, odkrycia nowych miejsc i poszerzenia wiedzy o Polsce.

Zagraniczni goście podczas pobytu w Lęborku poznają nie tylko szkołę i odbywające się w niej zajęcia. Spotkają się z władzami miasta i zobaczą nasz region. Zaplanowano, m.in. wyjazd do Gdańska (do Europejskiego Centrum Solidarności). Przybliżona zostanie też kultura kaszubska, a szczególnie kuchnia i historia. (opr. rkh)

Skomentuj