LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Znikające wraki

0

Działania prowadzone przez Straż Miejską w Lęborku przynoszą oczekiwane efekty. Z dnia na dzień zmniejsza się liczba wraków samochodów, które od dłuższego czasu zajmowały miejsca postojowe na terenie miasta.

Przez miniony miesiąc strażnicy miejscy prowadzili na terenie Lęborka wzmożoną akcję mającą na celu wyeliminowanie wyeksploatowanych, niesprawnych, często powypadkowych pojazdów blokujących miejsca postojowe. Strażnicy mogli liczyć również na pomoc mieszkańców miasta.

Zakończyliśmy akcję prowadzona od lutego – informuje Tomasz Sobisz ze Straży Miejskiej w Lęborku. – Jej celem było usunięcie z miejsc publicznych pojazdów wycofanych z eksploatacji bądź takk zwanych wraków.

W pierwszej kolejności ustalano właścicieli samochodowych wraków. Większość z nich usunęła w wyznaczonym terminie kłopotliwe pojazdy. W jednej sytuacji konieczne było podjęcie bardziej radykalnych kroków.

Ujawniliśmy piętnaście pojazdów, z których dwa były zgłoszone przez mieszkańców Lęborka – mówi Tomasz Sobisz. – Pojazdy te zostały usunięte z dróg publicznych. Jeden z pojazdów wczoraj odholowaliśmy, natomiast reszta pojazdów zniknęła po otrzymaniu przez właścicieli pism przypominających o obowiązku uprzątnięcia tych samochodów. Chciałbym podziękować za wykonanie tych obowiązków. W wielu sytuacjach obeszło się bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Strażnicy zaznaczają, że tego typu działania będą prowadzone na bieżąco, aby uniknąć sytuacji, w której to lęborskie parkingi zajmowane są przez niezdatne do użytku pojazdy. (opr. rkh)

Skomentuj