LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Czas naboru

0

W Słupsku rozpoczyna się czas naborów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych. Także w tym roku będzie można zapisać dziecko do wybranej placówki za pomocą specjalnej aplikacji.

W Słupsku od 18 do 24 marca będzie trwać nabór do przedszkoli. Natomiast rodzice dzieci, które już do nich uczęszczają, mają czas do piątku na złożenie deklaracji wyrażającej wolę kontynuowania opieki w danej placówce. Ratusz wzorem poprzedniego roku zamierza ułatwić rekrutację poprzez możliwość skorzystania z aplikacji internetowej Nabo pod adresem www.przedszkola-slupsk.nabory.pl.

Rodzice po wypełnieniu wniosku w aplikacji – jest ona bardzo przyjazna – muszą dokonać wydruku i ten wydruk wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów muszą zanieść do przedszkola pierwszego wyboru. Taka jest zasada, że to przedszkole i ewentualnie szkoła podstawowa, która będzie miejscem działań przedszkolnych, są wybierane przez rodziców – mówi prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

Przy przyjęciu kandydata do przedszkola pod uwagę brana będzie wielodzietność rodziny oraz to, czy dziecko lub członek jego rodziny jest osobą niepełnosprawną. W wypadku wolnego miejsca w placówce stosowane będą dodatkowe kryteria, np. czy kandydat posiada rodzeństwo w placówce, do którego składany jest wniosek. Dodatkowe punkty podczas naboru będzie można otrzymać za rozliczanie PIT-u w Słupsku lub trudną sytuację materialną. W tym tygodniu rozpoczyna się także rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych.

Podobnie jak w wypadku przedszkola rodzice dokonują zalogowania w aplikacji, drukują swoją deklarację i wszystkie potrzebne dokumenty składają w szkole, o którą się starają. Pamiętajmy, że obowiązuje w Słupsku rejonizacja. Podobnie jak w wypadku przedszkoli tu także stosujemy pewne dodatkowe kryteria, m.in. udowodnienie, że rozliczamy się z podatku PIT w Słupsku – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

Listy przyjętych do przedszkoli zostaną opublikowane 17 kwietnia. Jeśli jednak zajdzie potrzeba, to 24 kwietnia zorganizowana zostanie dodatkowa rekrutacja. (opr. jwb)

Skomentuj