LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Tymczasowy dyrektor i nowy konkurs

0

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku z końcem lutego przechodzi na emeryturę. Zarząd Województwa Pomorskiego w połowie stycznia br. ogłosił konkurs na zwalniane przez niego stanowisko. Przesłuchanie kandydatów na dyrektora WORD-u przeprowadzone zostało 19 lutego w Gdańsku. W dokumentach aplikacyjnych kandydaci musieli przedstawić m.in. koncepcję funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, uprawnienia egzaminatora lub zaświadczenie ukończenia kursu kwalifikacyjnego na egzaminatora osób ubiegających się o prawo jazdy, a także dokument ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Konieczna była także znajomość prawa o ruchu drogowym.

Wczoraj, 26 lutego, Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął w sprawie obsady stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku trzy uchwały:

o odwołaniu ze stanowiska z dniem 28 lutego dyrektora WORD-u Zbigniewa Wiczkowskiego w związku z przejściem na emeryturę,

o powierzeniu na okres nie dłuższy niż do 31 maja br. pełnienia obowiązków dyrektora WORD-u Henrykowi Grządzielskiemu,

o ogłoszeniu ponownego konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku.

Konkurs rozpisany w styczniu nie przyniósł rozstrzygnięcia, ponieważ kandydat nie uzyskał wymaganej większości głosów komisji konkursowej. (jwb)

Skomentuj