LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Pieniądze dla szpitala

0

Z budżetu powiatu lęborskiego zabezpieczono ponad 800 tysięcy złotych na kontynuację w 2019 roku dwóch projektów realizowanych przez lęborski szpital. Środki finansowe przyczynią się, m.in. do poprawy dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia.

Pieniądze stanowią wkład własny Starostwa Powiatowego w Lęborku na kontynuację w bieżącym roku projektów realizowanych przez lęborski Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

W tym roku przeznaczyliśmy ponad 800 tysięcy złotych z budżetu powiatu lęborskiego na dofinansowanie dwóch projektów, które realizuje nasz szpital – mówi Alicja Zajączkowska, starosta lęborski. – Te projekty rozpoczęły się wcześniej. Były przygotowane w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jeden projekt dotyczy usprawnienia systemu informatycznego szpitala. Nowy system, z nową platformą ma pomóc sprawniej obsługiwać pacjentów, ale też będzie mógł przesyłać dane do innych jednostek, jeśli nasi pacjenci tam trafią.

Natomiast realizacja drugiego projektu, który uzyskał wsparcie finansowe powiatu lęborskiego dotyczy poprawy dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia. Chodzi przede wszystkim o rozbudowę, modernizację i wyposażenie oddziałów kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni.

Dzięki temu projektowi powstała już kinezyterapia, której w Lęborku wcześniej nie było. Ta rehabilitacja jest bardzo ważna, by przyjąć pacjenta, wyleczyć go, ale też utrzymać w dobrej kondycji jeżeli chodzi o układ krążenia – dodaje starosta Alicja Zajączkowska.

Podejmowane w ramach projektu działania mają mieć wpływ również na aktywizację i poprawę jakości życia osób ze schorzeniami układu krążenia starzejącej się populacji powiatu lęborskiego i powiatów ościennych. (opr. rkh)

Skomentuj