LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Gmina zadba o drogi

0

Gmina Słupsk podpisała umowę na sfinansowanie i utrzymanie infrastruktury drogowej na swoim terenie. Wartość przedsięwzięcia, które będzie realizowane w formule publiczno-prywatnej, wyniesie ponad 50 milionów złotych.

Pierwszy raz w swojej historii gmina Słupsk podpisała umowę w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jednak zanim do tego doszło samorząd poświęcił ponad rok czasu na sprawy proceduralne. W trudnym zadaniu formalno-prawnym gminie pomagała firma konsultingowa, która uczestniczyła w procesie dialogu i licznych spotkaniach. Gmina natomiast powołała specjalny zespół doradczy złożony z fachowców od drogownictwa i zamówień publicznych.

Myślę, że to jest nowatorski sposób finansowania inwestycji, mimo że ustawa obowiązuje od 2008 roku – mówi Barbara Dykier, wójt Gminy Słupsk. – Może przeszkodą w tym, że samorządy tak rzadko sięgają do tej formy realizacji inwestycji jest trudność prawna, a co za tym idzie obowiązki, które nakłada ta ustawa. Nam się udało przejść tę całą procedurę.

Wykonawcą projektu została lokalna firma „Krężel”. W ramach zawartej umowy przedsiębiorstwo wybuduje 13 km dróg w Bydlinie i Krępie Słupskiej. Jak przekonuje wójt, podpisane porozumienie nie przyniesie gminie korzyści w rozumieniu finansowym. Jednak dzięki temu samorząd będzie mógł zrealizować dużą inwestycję, której nie mógłby sam udźwignąć. Ponadto przez osiem lat po oddaniu inwestycji do użytku, wykonawca będzie musiał dbać o drogi w zakresie eksploatacyjnym.

To z kolei daje gminie gwarancję, że jakość wykonania tych dróg musi być na najwyższym poziomie, bo przez osiem lat partner prywatny będzie ponosił koszty bieżącego utrzymania tych dróg. Dla prywatnego partnera korzyścią jest to, że podpisuje dzisiaj tak duży kontrakt, ale również to, że przez osiem lat będzie miał umowę na bieżące utrzymanie dróg, za które gmina będzie płaciła wynagrodzenie – powiedziała wójt Barbara Dykier.

Sama wartość inwestycyjna projektu to około 44 miliony złotych. Zadanie powinno być zrealizowane w przeciągu dwóch następnych lat. (opr. rkh)

Skomentuj