LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Na swoim

0

Słupski samorząd przygotowuje się do wdrożenia uchwały o bonifikacie od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Jak już informowaliśmy, proponowana dla mieszkańców ulga ma wynosić 60 procent.

Zgodnie z ustawą od pierwszego stycznia 2019 właściciele domów jednorodzinnych oraz mieszkań w zabudowie wielorodzinnej stają się właścicielami działek, na których stoją ich nieruchomości. Ustawa przewiduje uwłaszczenie mieszkańców płacących podatek za grunty zwany wieczystym użytkowaniem. Dla samorządu opłata ta stanowi źródło wpływów do budżetu, przy czym w wypadku Słupska wynosi ona około miliona złotych. Zgodnie z dokumentem, aby stać się właścicielem działki, dzierżawca musi wnieść należność przekształceniową, która wynosi 20-krotność rocznej opłaty. Ustawodawca przewidział jednak możliwość wprowadzenia bonifikaty. Jej wysokość każdy samorząd może ustalić samodzielnie. W Słupsku proponowana zniżka ma wynieść 60 procent.

Wspólnie z radnymi, przewodniczącymi klubów Rady Miejskiej w Słupsku usiedliśmy na taką wstępną rozmowę o tym, w jakim kierunku warto byłoby pójść, żebyśmy mieli w miarę jednoznaczne stanowisko, bo jednak ta decyzja to działanie na budżecie miasta – mówi prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – Przypomnę, że co roku milion złotych razy 20 lat to wpływy rzędu 20 milionów złotych. I mamy to zapisane w wieloletniej prognozie finansowej. Niemniej uważam, że warto byłoby dokonać takiego ukłonu wobec mieszkańców miasta i zastosować bonifikatę. Obliczyliśmy też sobie, jakie są to zyski dla mieszkańców miasta przy zastosowaniu bonifikat w różnej wysokości. I tak przy propozycji 60 procent bonifikaty, a więc kiedy 40 procent kosztów wieczystego ponoszą mieszkańcy, za 20 lat jest to kwota 103 złote w lokalu 30-metrowym.

Przyjęta przez miasto bonifikata jest taka sama, jaką ustawodawca zastosował w przypadku gruntów skarbu państwa. Gdyby udało się zachęcić mieszkańców do jednorazowej wpłaty podatku za przekształcenie przy 60-procentowym upuście, to do kasy miejskiej wpłynęłoby 8 milionów złotych. Ostateczna wysokość ulgi będzie jednak zależeć od porozumienia z klubami radnych.

Czym się kierujemy? Że rzeczywiście korzystamy z prawa do bonifikaty, proponujemy mieszkańcom bonifikatę w wysokości 60 procent, czyli takiej, jaką zaproponował Sejm na gruntach skarbu państwa. Jeśli więc obiekt zbudowany jest na gruntach miejskich, to my także taką 60-procentową bonifikatę proponujemy – informuje prezydent miasta.

Pieniądze pozyskane z jednorazowej wpłaty przekształceniowej mają być przeznaczone na zadania własne samorządu. Radni sprawą bonifikaty zajmą się na najbliższej sesji, która odbędzie się 27 lutego. (opr. jwb)

Skomentuj