LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Kto zostanie nowym dyrektorem WORD-u?

0

Dotychczasowy dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku Zbigniew Wiczkowski z końcem lutego przechodzi na emeryturę. Konkurs na zwalniane przez niego stanowisko ogłosił w połowie stycznia Zarząd Województwa Pomorskiego, który zgodnie z prawem posiada kompetencje do powoływania dyrektorów WORD na obszarze swojego działania. Jak czytamy w uzasadnieniu przedmiotowej uchwały, ogłoszenie o procedurze konkursowej nie wyklucza jednak możliwości powołania przez Zarząd osoby do piastowania tej funkcji spoza grona kandydatów zgłoszonych w konkursie.

Przesłuchanie kandydatów na dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku przeprowadzone zostanie już jutro, 19 lutego, w Gdańsku. W dokumentach aplikacyjnych każdy musiał przedstawić koncepcję funkcjonowania WORD-u oraz sposobu realizacji jego zadań. Wymagane były również m.in. takie kwalifikacje, jak: dziesięcioletni staż pracy, w tym minimum dwa lata na stanowisku kierowniczym, wykształcenie wyższe magisterskie, znajomość zasad funkcjonowania samorządu województwa i kompetencji jego organów, znajomość prawa o ruchu drogowym, posiadanie uprawnienia egzaminatora lub ukończenie kursu kwalifikacyjnego na egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

O wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku poinformujemy po ich ogłoszeniu przez Zarząd Województwa Pomorskiego. (jwb)

Skomentuj