LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Historyczna data

0

Członkowie stowarzyszeń oraz grup nieformalnych ze środowisk prawicowych, podobnie jak było to w latach ubiegłych, byli organizatorami akcji ulotkowej. W ten sposób postanowiono przypomnieć mieszkańcom Lęborka o ważnej historycznie dacie – 14 lutego 1942 roku.

W centrum miasta, na moście przy ulicy Staromiejskiej w Lęborku, pojawiły się w czwartek, 14 lutego, flagi ze znakiem Polski Walczącej oraz banery o treści „Chwała Bohaterom”. Była to kolejna akcja środowisk prawicowych w związku z 77. rocznicą utworzenia Armii Krajowej. Podobnie jak było to w latach minionych, także i dzisiaj wręczano przechodniom wcześniej przygotowane ulotki. Miały one wymiar przede wszystkim symboliczny. W nawiązaniu do 14 lutego 1942 roku starano się upamiętnić tych, którzy podczas II wojny światowej oddali swoje życie za naszą wolność.

Akcja informacyjna wpisała się w jedno z wielu działań podejmowanych przez Redutę Lębork, czyli Stowarzyszenie Lęborski Budżet Obywatelski, Ruchu Kontroli Wyborów- Ruchu Kontroli Władzy oraz Klubu Gazety Polskiej. W tym roku do działań włączyli się również przedstawiciele Ruchu Narodowego.

Skomentuj