LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Zieleń umówiona

0

Słupskie kliny zieleni” to jeden z wyczekiwanych przez mieszkańców programów rewitalizacyjnych. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku podpisał właśnie umowę, w ramach której na terenie miasta powstaną nowe parki, a istniejące zostaną przebudowane.

Więcej zieleni w centrum miasta i jego obrzeżach – to główny cel realizowanego przez miasto projektu tzw. klinów zieleni. Działania składają się z połączonych ze sobą ośmiu zadań, a prace inwestycyjne obejmą łącznie ponad 15 hektarów powierzchni. Przedsięwzięcie nie tylko poprawi walory estetycznie miejskich terenów rekreacyjnych, ale także wspomoże walkę o czyste powietrze i lepsze środowisko.

Niektóre inwestycje zostały już wykonane. Zagospodarowano już teren wokół Stawku Łabędziego, gdzie przebudowano ciąg pieszy do ulicy Kaszubskiej. Wymieniono również oświetlenie i ławki oraz postarano się o stworzenie części rekreacyjnej dla dzieci i dorosłych. Kolejnym zrealizowanym zadaniem, jest powstanie zielonego skweru przy skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Niedziałkowskiego. Natomiast na swoją kolej czekają cztery główne zadanie inwestycyjne. Najciekawiej zapowiadają się dwa tzw. parki linearne, których wizualizacje zostały opublikowane przez ratusz. Pierwszy, Zachodni, będzie znajdować się przy Zaborowskiej w sąsiedztwie Osiedla Niepodległości. Tam, gdzie teraz znajdują się zarośnięte przez trawę nieużytki, powstanie park podzielony na dwie części. Jedna będzie posiadała charakter ogrodu, a druga zagospodarowana zostanie na potrzeby rekreacyjne. Podobnie sprawa wygląda z Parkiem Wschodnim przy ulicy Hubalczyków i Aluchny-Emelianow. Tutaj również postawiono na umożliwienie mieszkańcom aktywnego spędzenia czasu poprzez sport. W planach jest także zbudowanie dwóch równoległych asfaltowych ścieżek – jednej do jazdy na rolach, drugiej do joggingu i spacerów. Dodatkowo w tym miejscu pojawią się wielogatunkowe nasadzenia roślin rodzimych.

Powiększony będzie też znany wszystkim słupszczanom Park Kultury i Wypoczynku. Na terenie przy ulicy Nad Śluzami pojawią się elementy architektury naturalnej, przeprowadzone będą też prace pielęgnacyjne alei brzozowej, która jest cennym elementem parkowego krajobrazu.

Kolejnymi zadaniami w ramach klinów zieleni jest zagospodarowanie terenów przy ulicach Lutosławskiego i Szafranka. Te częściowo zostały już zrealizowane. Przy Lutosławskiego obok budynku nr 4 w miejscu parkingu powstanie skwer oraz pojawi się cześć wydzielona dla mieszkańców. Ulica Szafranka natomiast uzupełniona zostanie roślinnością i architekturą użytkową.

Całkowity koszt zadania szacowany jest na 6 milionów złotych, z czego 4,5 udało się pozyskać jako zewnętrzne dofinansowanie. Zgodnie z planami włodarzy projekt klinów zieleni ma być zakończony przed 2020 rokiem.

Skomentuj