LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Pieniądze dla kultury

0

Słupski Ośrodek Kultury otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 200 tysięcy złotych na prace poremontowe w Młodzieżowym Centrum Kultury. Między innymi doposażone zostaną pracownie, w których odbywają się warsztaty dla młodzieży.

Obecnie miasto przygotowuje się do remontu obiektu Młodzieżowego Centrum Kultury znajdującego się przy alei 3 Maja. Całkowity koszt modernizacji placówki wchodzącej w skład Słupskiego Ośrodka Kultury szacowany jest nawet na 2,7 miliona złotych. Takie środki pozwolą na wykonanie zewnętrznej elewacji budynku oraz naprawę tarasu, który znajduje się w kiepskiej kondycji. Kolejne niezbędne prace pomoże zrealizować dofinansowanie z ministerstwa. Doposażone zostaną pracownie, gdzie na co dzień swoje pasje rozwijają młodzi zdolni.

SOK otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wyposażenie po remoncie Młodzieżowego Centrum Kultury – mówi Jolanta Krawczykiewicz, dyrektorka Słupskiego Ośrodka Kultury – nie tylko pracowni filmowej i montażu filmowego, ale również innych – całość MCK-u.

Dzięki ministerialnym środkom wymienione będzie wysłużone oświetlenie w dolnej sali, gdzie odbywają się koncerty. Doposażenie obejmie również kupno nowych mebli oraz sprzętu komputerowego. Prace nie będą jednak dotyczyć kina Rejs, które już przeszło modernizację.

Kino Rejs jest dopieszczone przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, i to była jedyna pracownia tak naprawdę zadbana, dofinansowana i doposażona przez ostatnie lata – mówi szefowa SOK-u.

Realizacja projektu została przewidziana na lata 2019-2020 i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już niedługo ważna słupska placówka kulturalna będzie cieszyć się nowym, wysokim standardem. (opr. jwb)

Skomentuj