LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Domy w budowie

0

Na działkach powiatu lęborskiego na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska budowane są dwa obiekty – placówki opiekuńczo-wychowawcze. W każdym z domów w 2020 roku zamieszka po 14 wychowanków.

Umowę na wykonanie inwestycji pomiędzy starostą lęborskim a firmą budowlaną Hryn-Bud podpisano pod koniec listopada ubiegłego roku. Następnie przekazano plac pod budowę. Wykonawca dokonał rozbiórki istniejącego na działce powiatowej budynku gospodarczego oraz wykonał roboty ziemne. W grudniu wykonano szalowanie i wylewanie ław fundamentowych. Tuż po nowym roku wykonane zostały wylewki pod posadzki. Aktualnie na ukończeniu znajduje się etap wznoszenia wewnętrznych i zewnętrznych ścian parteru do poziomu stropu nad parterem. Kolejnym etapem robót będzie wykonanie stropów.

Dzisiaj specjalnie przyjechaliśmy na budowę, żeby zobaczyć jak powstają dwa domy dziecka – mówi Alicja Zajączkowska, starosta lęborski. – Jeszcze przed zima wykonane zostały roboty rozbiórkowe. Wykonawca pracuje zgodnie z harmonogramem i postęp prac już widać.

Około maja, czerwca dwa budynki będziemy mieli gotowe z pokryciem dachowym – informuje Patryk Górgurewicz, kierownik budowy. – Zakończenie budowy planujemy na 30 czerwca 2020 roku.

Dwie nowe placówki opiekuńczo-wychowawcze powstaną zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Domy będą energooszczędne i z zastosowaniem systemów redukujących do minimum emisję dwutlenku węgla. Koszt realizacji tego zadania inwestycyjnego wynosi ponad 3 miliony 700 tysięcy złotych. Jednocześnie trwają starania o uzyskanie na ten cel dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości ponad 700 tysięcy złotych.

Liczymy na to, że nasze wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone – mówi Edmund Głombiewski, wicestarosta lęborski. – Wstępnie poinformowano nas, że zostały one zakwalifikowane. W tej chwili są one na etapie konkursowym, ponieważ takich wniosków NFOŚiGW otrzymał wiele. Miejmy jednak nadzieję, że i nasz wniosek się zakwalifikuje. Byłoby to bardzo duże odciążenie dla budżetu powiatu, bo wystąpiliśmy o dotację w wysokości 40 procent kosztów kwalifikowanych.

W placówkach będą dzieci i młodzież powyżej 10. roku życia, które zostały pozbawione opieki i wychowania ze strony rodziców naturalnych. (opr. rkh)

Skomentuj