LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Osiedlowa baza

0

Trwa adaptacja bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej przy ulicy Łokietka w Lęborku na Klub Osiedlowy Baza. Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu „Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat” z dofinansowaniem unijnym.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku zmienił swoją siedzibę. Został on przeniesiony z ulicy Łokietka na Warszawską (wjazd za Zespołem Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu). Miejsce po bazie ZKM jest w trakcie zagospodarowania. Obecnie trwają prace budowlane zmierzające do przekształcenia obiektu na Klub Osiedlowy Baza. Inwestycja wpisuje się w szereg działań przewidzianych do realizacji w ramach rewitalizacji obszaru Nowy Świat.

W tym rejonie mnóstwo się dzieje – mówi Witold Namyślak, burmistrz Lęborka. – Dalej, przy ośrodku szkolno-wychowawczym będzie świetlica dla tej placówki, przebudowywana z kotłowni. Myślę, że w ramach rewitalizacji Lębork Północ nabierze innego kształtu.

W klubie Baza działać będą Punkt Wsparcia Rodzin (uzupełniony o telefon zaufania), Punkt Wsparcia Seniorów oraz Ośrodek Pracy z Młodymi Nasze Miejsce.

Młodzież będzie tam miała możliwość realizacji swoich planów, pomysłów. Taak to ma wyglądać. Oprócz tego, że inwestujemy, to oddziałujemy na obszar Lęborka Północ pod kątem społecznym – dodaje burmistrz.

Baza wraz z małą architekturą, tarasem na dachu, dużymi oknami ma zostać oddana mieszkańcom do użytku jeszcze w tym roku. Przed budynkiem pojawi się zieleń. Będzie też ścieżka pieszo-rowerowa. (opr. rkh)

Skomentuj