LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Komunikacja w mieście

0

W dniach od 6 do 26 lutego władze Słupska zapraszają mieszkańców do rozmów na temat przyszłości transportu zbiorowego w mieście. Opinie słupszczan o sposobie funkcjonowania komunikacji mają być wzięte pod uwagę w tworzeniu strategii transportowej na lata 2019-2030.

Władze ratuszowe chcą rozmawiać z mieszkańcami o tym, jak powinien funkcjonować transport zbiorowy w Słupsku. Sprawnie działająca komunikacja miejska ma przynosić mieszkańcom korzyści w postaci nie tylko łatwości przemieszczania się i dostępności do różnego rodzaju usług, ale także ograniczenia destrukcyjnego wpływu transportu na środowisko, o ile przewoźnik zdoła przebić swoją ofertą transport indywidualny. Oczywiście wymaga to sporych nakładów pieniężnych, a te pochodzą głównie ze środków publicznych. Aktualizację sposobu funkcjonowania transportu zbiorowego – której dotyczyć mają prowadzone konsultacje społeczne – wymusza także na samorządach ustawodawca.

Kto jest w temacie, rzec mógłby, że tego typu opracowanie, czyli tzw. plan transportowy, miasto Słupsk przecież już posiada na lata 2014-2024 – mówi Marek Goliński, wiceprezydent Słupska. – Ale ustawa o elektromobilności i o paliwach alternatywnych nałożyła na samorządy obowiązek aktualizacji tych opracowań. My jesteśmy aktualnie w trakcie opracowania takich materiałów, w których chodzi przede wszystkim o to, aby ich częścią składową były obowiązkowe analizy, określające zasadność wprowadzenia do transportu zbiorowego pojazdów o napędzie elektrycznym lub wodorowym. Miasto Słupsk jest w bardzo komfortowej sytuacji, jeśli chodzi o transport zbiorowy, ponieważ nasze autobusy w większości zasilane są gazem ziemnym, więc póki co nie mamy obowiązku wprowadzania natychmiast np. pojazdów elektrycznych, ale przygotowując się jako kraj do wprowadzenia zeroemisyjności w transporcie zbiorowym, musimy takie opracowanie zaktualizować, aby być gotowym do transportu zbiorowego w naszych opracowaniach aż do roku 2030.

Władze miejskie zwracają się do słupszczan z propozycją wspólnych rozmów o przyszłości komunikacji zbiorowej. Konsultacje społeczne zaplanowano od 6 do 26 lutego. Opinie można zgłaszać na specjalnie przygotowanym formularzu, który należy dostarczyć do Wydziału Polityki Transportowej Urzędu Miejskiego w Słupsku osobiście do pokoju nr 206 lub też przesłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną: wpt@um.slupsk.pl. Dodatkowo każdy może przyjść na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 18 lutego o godzinie 16 w sali 211 słupskiego ratusza.

Podczas tego spotkania pracownicy urzędu oraz nasi eksperci będą udzielać państwu wyczerpujących informacji na temat transportu zbiorowego, ale liczymy również na merytoryczne uwagi ze strony mieszkańców – mówi wiceprezydent miasta.

Spotkania z urzędnikami będą też okazją do przedstawienia przez mieszkańców propozycji zmian układu komunikacyjnego Słupska, co wiąże się bezpośrednio z rozwojem nowych dzielnic i nowymi potrzebami odbiorców usług miejskiego przewoźnika. (jwb)

Skomentuj