LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Z policyjnym patrolem

0

W ostatnich dniach można było zaważyć wzmożone działania wydziału ruchu drogowego lęborskiej policji. Wynikało to z przeprowadzonej przez funkcjonariuszy akcji pod hasłem „Bezpieczny Lębork”.

Działania „Bezpieczny Lębork” ukierunkowano przede wszystkim na zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów oraz bezwzględne respektowanie przepisów dotyczących zatrzymywania i prawidłowego parkowania pojazdów.

W działaniach biorą udział policjanci ruchu drogowego wspomagani przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Lęborku a także policjantów wydziału ruchu drogowego komendy wojewódzkiej – poinformował asp. Arkadiusz Loda, naczelnik wydziału ruchu drogowego KPP w Lęborku.

Przez dwa dni policjanci ujawnili 77 wykroczeń w ruchu drogowym popełnionych przez pieszych i kierowców. Tak więc mandatem ukarano 34 osoby, 39 osób zostało pouczonych, a na cztery osoby został skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Lęborku. Skontrolowano łącznie 97 pojazdów. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, co do stanu technicznego pojazdów zatrzymanych zostało sześć dowodów rejestracyjnych. Policjanci wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Lęborku rejestrowali też zachowania uczestników ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Niepodległości z ulicą Targową, na którym niejednokrotnie dochodziło do potrąceń pieszych. W trakcie obserwacji skrzyżowania ujawniono wykroczenia polegające na przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Natomiast wykroczenia popełniane przez kierujących to w większości niedostosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, przekroczenie dozwolonej prędkości, niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa, nieprawidłowe przewożenie dzieci, korzystanie z telefonu podczas jazdy oraz wyprzedzanie na przejściu dla pieszych.

Policjanci wydziału ruchu drogowego lęborskiej komendy w najbliższym czasie z pewnością będą ponownie przeprowadzać podobne działania. (opr. rkh)

Skomentuj