LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Narodziny nowych elit

0

Czarnówko, stanowisko 5. Osiem grobów okazałych – narodziny nowych elit w II wieku po Chrystusie w basenie Morza Bałtyckiego” – to tytuł najnowszej książki autorstwa Jana Schustera. W sali rajców lęborskiego ratusza miała miejsce promocja naukowej publikacji.

To kolejna pozycja książkowa o nekropoliach w Czarnówku. Prace archeologiczne w tej wsi rozpoczęto w latach 70. ubiegłego wieku. Od 2008 roku koordynatorem prac wykopaliskowych jest Muzeum w Lęborku. W najnowszej publikacji przedstawione zostały materiały ze stanowiska piątego, w którym odkryto osiem bogato wyposażonych grobów. Autorem tomu pod redakcją Jacka Andrzejowskiego i Marioli Pruskiej jest prof. dr hab. Jan Schuster z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Miałem okazję opracować osiem bardzo istotnych grobów z tego stanowiska w Czarnówku – mówi Jan Schuster, autor publikacji. Osiem grobów, które wyróżniają się swoim bogactwem, obecnością rzymskich importów, czyli przedmiotów z terenów Cesarstwa Rzymskiego. Są to groby przedstawicieli ówczesnych elit. To są groby o europejskim znaczeniu, ponieważ obrazują znaczenie tych terenów w II wieku. Stanowisko jest tak duże, że trzeba je opracować częściowo. To jest druga publikacja stricte naukowa, która obejmuje osiem grobów, bo na tym etapie dało się to znalezisko opracować. Kolejne groby na nas jeszcze czekają, a mamy ich ponad 2.400, więc trzeba jeszcze dużo czasu i dużo pieniędzy, żeby wszystko doprowadzić do końca.

Drugą część publikacji wydanej przez Muzeum w Lęborku, Fundację Monumenta Archaeologica Barbarica oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie zaprezentowano w ubiegłym tygodniu podczas uroczystości zorganizowanej w sali rajców lęborskiego ratusza.

Publikacja ukazała się dwóch wersjach językowych – zaznacza Jan Schuster. Jedna jest w wersji polskiej, a druga jest w wersji niemieckiej. Ta druga jest dla rynku zachodniego, aby wprowadzać wyniki tych badań w całym świecie i rozgłos, który to stanowisku już ma jeszcze powiększyć.

Książka dedykowana jest przede wszystkim środowiskom naukowym, ale zostanie przekazana, m.in. do bibliotek.

Nie tylko do bibliotek, do czego jesteśmy zobligowani zasadą wymiany między bibliotekami, ale przede wszystkim do instytutów archeologii i uniwersytetów, w których jest chociażby katedra archeologii – dodaje Mariola Pruska, dyrektor Muzeum w Lęborku.

Publikacja została wydana w ramach projektu „Blask kruszcu i pokusy Rzymu. Okazałe groby z okresu wpływów rzymskich na nekropoli w Czarnówku, pow. lęborski” realizowanego przez Muzeum w Lęborku z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (opr. rkh)

Skomentuj